Bolstadøyri bedehus
Bolstadøyri bedehus

Kyrkjelyden på Bolstad og dei kringliggjande bygdelaga soknar til Evanger kyrkje, og dei døde vart tidlegare gravlagde i Evanger. Evangervatnet, som var kyrkjeveg før det kom bilveg mellom Bolstad og Evanger, var ofte vanskeleg framkommeleg vinterstid. I januar 1864 vart det difor oppretta eigen gravstad i Teigen på Bolstadøyri.

Bolstadøyri bedehus vart oppført 1889 på Øyri og vigsla som bedehus av prost Hansteen 7. desember same året. Huset hadde, og har, inngang i aust og altar i vest. I 1922 vart det laga småsal og eit lite kjøkken. Gravplassen ved bedehuset vart opparbeidd, og i 1926 vart bedehuset vigsla til kyrkjeleg bruk.

 

Her kan du lesa meir om bedehuset på Bolstad.
Del denne artikkel på e-post
23. august 2019 | Logg inn | Copyright 2019 Voss kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando