Småbornsong
Småbornsong
Toåringane vert invitert til småbornsong i kyrkja.
Me startar med eit måltid for å bli betre kjende og får slik ei sosial stund saman. Så  lagar me eit bilete som toåringane får med seg heim. Som avslutning har me ei songstund i kyrkja der borna får kjennskap til ulike songar, rim og regler.Del denne artikkel på e-post
17. desember 2017 | Logg inn | Copyright 2017 Voss kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando