Undretur
 


Undretur
Undretur

Det året barnet fyller tre år får de invitasjon til ”Undretur” i dykkar lokale kyrkje.

På Undreturen får de gå rundt i dette store rare huset og bli litt betre kjend med det.

Me skal sjå på, høyre på, smake på og oppleva kyrkja vår på ein annleis måte. Dette gjer me gjennom song og leik, og kanskje får 3-åringane vera med å leika dåp med ei  dokke?

Me skal og  høyra ei forteljing om kor glad Jesus er i alle borna!

T3-dag vert arrangert på hausten i Voss, Evanger, Bolstad, Vinje og Oppheim sokn.
I Raundalen er det felles T-dag for tre-, fire-  og fem-åringane. Også det på hausten.Del denne artikkel på e-post
14. november 2019 | Logg inn | Copyright 2019 Voss kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando