Tårnagent
 


Tårnagent
Tårnagent

T8 handlar om kyrkja og skattane ein kan finna der.

I vårsemesteret inviterer me åtteåringane til ein heilt spesiell dag i kyrkja. Gjennom ulike aktivitetar skal borna få bli kjend med kyrkja si ved å gjera ulike ”agentoppdrag”. Tema er henta frå TV-serien ”Tårnagentane” som gjekk på NRK i jula 2012.

Tiltaket er landsdekkande, og meir om Tårnagentane kan ein lese på http://www.tarnagentene.no.

 
Del denne artikkel på e-post
14. november 2019 | Logg inn | Copyright 2019 Voss kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando