Pilegrimsvandring
 


Pilegrimsvandring
Pilegrimsvandring

T9-dagen omhandlar historia om Heilag Olav og pilegrimane.

T9- dagen vert lokalt tilpassa og ulik i dei forskjellige sokna:

Voss og Raundalen sokn: I året 1023 kom Heilag Olav til Voss for å fortelja vossingane om den kristne Gud, eller Kvitekrist som Jesus vart kalla. Me møtes ved steinkrossen på Vangen, så legg me ut på vandring for å finna Heilag Olav og høyre om livet hans. Me skal leike, bli utfordra, læra båtbygging og grilla pølser.

Evanger sokn: Også på Evanger legg me ut på vandring, og høyrer om Heilag Olav og han si historie. Me leikar, me blir utfordra på ulike måtar og me byggjer "båtar". Så blir det grilling, og ei kort avslutning inne i kyrkja.

Vinje og  Oppheim sokn: På T9 dagen skal me på skattejakt ute i naturen og bli kjent med Heilag Olav og historia om han. Me går den gamle kongevegen frå Oppheim til Vinje. Undervegs får me ulike utfordringar.
Del denne artikkel på e-post
14. november 2019 | Logg inn | Copyright 2019 Voss kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando