Leirtur
Leirtur

Nokon T–dagar varer berre nokre timar, andre ein dag. T12 varer i to døgn!

Leiren er i starten av skulane sin sommarferie, medan dei vaksne kanskje enno ikkje har starta ferien. Trusopplæringa i kyrkjene på Voss har inngått eit samarbeid med Helgatun om denne leiren. Det er tolvåringar i Evanger, Raundalen, Vinje og Oppheim sokn som (førebels) får dette tilbodet.

Leiren inneheld m.a. aktivitetar ute og inne, bibeltimar, song, leik og misjonstivoli. Ein tilsett frå Kyrkja i Voss er med på delar av opplegget, saman med leiarane på Helgatun.

Me arbeider med eit  alternativ som kan vera likt for alle tolvåringane i Voss.
Del denne artikkel på e-post
17. desember 2017 | Logg inn | Copyright 2017 Voss kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando