T14-dag
 


T14-dag
T14-dag

Innleiing til konfirmanttida
T14-dagen er ei samling i kyrkja der ungdomane får veta meir om konfirmasjonen og om at Gud ynskjer kontakt med dei.

Denne dagen er både informasjon og oppleving.
- Informasjon om kva konfirmanttida inneber og korleis ein melder seg på.
- Oppleving av korleis konfirmantførebuinga kan gå føre seg.
Vi har nokre postar i kyrkja der 14-åringane får både gjera noko, tenkje på noko og svara på noko. Samstundes får dei møta nokre av dei som skal vera lærarar i konfirmasjonsførebuinga.

Foreldra vert òg inviterte til å vera med på informasjonsbiten.
Del denne artikkel på e-post
14. november 2019 | Logg inn | Copyright 2019 Voss kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando