Vipps i Vangskyrkja
 


Vipps i Vangskyrkja
Vipps i Vangskyrkja

Vipps-konto i Vangskyrkja: "Vangskyrkja" eller "127376"

Soknerådet i Voss har no fått seg Vipps-konto til bruk i Vangskyrkja.

Vipps-kontoen heiter: "Vangskyrkja" eller "127376".

Vipps-kontoen kan brukast til takkofferet i Vangskyrkja heile søndagen.

Korleis brukar ein Vipps?

Ein må på førehand lasta ned Vipps på smart-telefonen og setta opp ein brukarkonto til eigen bankkonto.

Så åpnar ein Vipps-appen og vel "betal". Etterpå søkjer ein etter "Vangskyrkja" eller "127376". Så vel ein kor mykje ein vil gje og godkjenner transaksjonen.
Del denne artikkel på e-post
28. februar 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Voss kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando