Sorggruppe
Sorggruppe

Det vert starta opp ny sorggruppe. Gruppa vil møtast kveldstid i kyrkjetunet på Voss, og gå over 10 kveldar.

Ta gjerne kontakt! Kyrkja på Voss. Diakon Sigrid Djukastein Mala

Telefon: 47 84 91 34                       E-post: diakon@voss.kyrkja.no

Sorggruppe.

Kyrkja inviterar til ny sorggruppe så snart det er nok deltakarar.

Sorggruppa vil vera i Kyrkjetunet rett ovanfor Vangskyrkja. Gruppa vil vere frå 4-10 deltakar, og vil gå over 10 kveldar.

Me vil være innom ulike tema i sorgens landskap. Her er det rom for sorg og glede. I ei sorggruppe vil du møte andre som forstår kva sorg er. Sorg er tungt, og kan verta einsamt. Då kan ei sorggruppe være ein stad å være saman i sorga, også når det er gått ei tid. Sorg tek tid.

Sorggruppa er ei lukka gruppe som har teiplikt. Gruppa vert leia av prest og diakon.

Ta gjerne kontakt!

Kyrkja på Voss. Diakon Sigrid Djukastein Mala

Telefon: 47 84 91 34                       E-post: diakon@voss.kyrkja.no
Del denne artikkel på e-post
18. februar 2019 | Logg inn | Copyright 2019 Voss kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando