T2 Voss
T2 Voss

No sender me ut invitasjonar til T2- Krølletreff, for Voss, Evanger og Raundalen sokn som finn stad i Vangskyrkja 27. jan kl 10:00 og kl 14:00.
Invitasjonen vert sendt til alle born fødd i 2016 og som er døypte eller born av eit medlem i Den Norske Kyrkja.
Om de ikkje har motteke invitasjon og ynskjer å vera med – ta kontakt!

Klikk her for å laste ned invitasjonen.
Les meir om T-dagane.

Du finn oss på Facebook: "Trusopplæringa i Voss"
Del denne artikkel på e-post
23. august 2019 | Logg inn | Copyright 2019 Voss kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando