Babysong vår 2018
Babysong vår 2018

Me har sendt ut invitasjonar til T1- Babysong for Voss, Raundalen, Evanger og Granvin sokn, som finn stad i Vangskyrkja, med oppstart 30. januar. Invitasjonen vert sendt til alle born fødd 2. halvår av 2017.

Invitasjonen er sendt ut til born som er døypte eller born av eit medlem i Den Norske Kyrkja.
Om de ikkje har motteke invitasjon og ynskjer å vera med – ta kontakt!

Klikk her for å laste ned invitasjonen.
Les meir om T-dagane.

Du finn oss på Facebook: "Trusopplæringa i Voss"
Del denne artikkel på e-post
27. mai 2019 | Logg inn | Copyright 2019 Voss kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando