T8 Tårnagentar for Oppheim og Vinje
T8 Tårnagentar for Oppheim og Vinje

Me har sendt ut invitasjonar til T8- Tårnagent, for Oppheim og Vinje sokn, som finn stad i Oppheim kyrkje fredag 13. april kl 17:00-20:00.
Invitasjonen vert sendt til alle born fødd i 2010, som er døypte eller born av eit medlem i Den Norske Kyrkja.
Om de ikkje har motteke invitasjon og ynskjer å vera med – ta kontakt!

Du finn oss på Facebook: "Trusopplæringa i Voss"

Klikk her for å laste ned invitasjonen.
Les meir om T-dagane.
Del denne artikkel på e-post
23. august 2019 | Logg inn | Copyright 2019 Voss kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando