T1Babysong
T1Babysong

Me har sendt ut invitasjonar til T1- Babysong for alle sokn i Voss og Granvin. 

For Vinje og Oppheim startar babysong 06. sept. kl. 10:30 i Oppheim kyrkje. Invitasjonen vert sendt til alle born fødd 2. halvår av 2017 og  1. halvår av 2018.

For Voss, Raundalen, Evanger og Granvin sokn startar babysong 11. sept. kl. 10:30 eller 11:30 (to grupper) i Vangskyrkja. Invitasjonen vert sendt til alle born fødd 1. halvår av 2018.

Invitasjonen er sendt ut til born som er døypte eller born av eit medlem i Den Norske Kyrkja.
Om de ikkje har motteke invitasjon og ynskjer å vera med – ta kontakt!

Klikk her for å laste ned invitasjonen til Oppheim kyrkje.

Klikk her for å laste ned invitasjonen til Vangskyrkja.
Les meir om T-dagane.
Del denne artikkel på e-post
19. juli 2019 | Logg inn | Copyright 2019 Voss kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando