Ny sorggruppe startar opp
Ny sorggruppe  startar opp

 I ei sorggruppe hjå oss møter du to gruppeleiarar, prest og diakon.  Det er mellom 5-8 deltakere i gruppa som møtes 10 gonger, 2 timer kvar gong. Vanligvis er det ei samling kvar 14. dag eller kvar 3. veke. Enkelte knyter nye bekjentskap og fortset kontakten etter at gruppa  er avslutta.

Sorggrupper er både ein møteplass for menneske som har opplevd tap, og ein arena for faglig støtte i sorga.

Kort om arrangementet

Det å møta andre i samme situasjon er nyttig for dei fleste både for å få bekrefta eigne opplevingar, men også for å få støtte til å gå gjennom sorgprosessen.

 I ei sorggruppe hjå oss møter du to gruppeleiarar, prest og diakon.  Det er mellom 5-8 deltakere i gruppa som møtes 10 gonger, 2 timer kvar gong. Vanligvis er det ei samling kvar 14. dag eller kvar 3. veke. Enkelte knyter nye bekjentskap og fortset kontakten etter at gruppa  er avslutta.

Sorggruppa held til i Kyrkjetunet (gult hus) rett ved Vangskyrkja, og er eit tilbod for menneske på voss og nabokommunane.

 

Velkomen til å ta kontakt for nærare informasjon!

Diakon Sigrid Djukastein Mala

Tlf. 47 84 91 34

Mail: diakon@voss.kyrkja.no
Del denne artikkel på e-post
23. august 2019 | Logg inn | Copyright 2019 Voss kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando