Avskjedsgudsteneste for sokneprest Boge
 


Avskjedsgudsteneste for sokneprest Boge
Avskjedsgudsteneste for sokneprest Boge

23.september kl.11 er det Avskilsgudsteneste i Vangskyrkja for sokneprest Kjersti Brakestad Boge. Etter 10 år som prest på Voss har ho no takka Ja til ny teneste i Kvinnherad. Etter gudstenesta vert det kyrkjekaffi i lokala til Kveik kafè i Vangsgata 46. Velkomen!

Takk for åra på Voss

I juni 2008 kom eg med familien frå Høyanger til Voss for å arbeide som prest. Dei første 8 åra som kapellan og dei siste 2 åra som sokneprest.

Det har vore rike år. Vi kom til ei levande bygd med mange hyggelege mennesker. Og ikkje minst kom vi til ein levande kyrkjelyd med mykje spennande engasjement.

Både privat og i arbeid har eg blitt kjent med mange vossingar, unge og gamle, små og store, rolege og engasjerte, sporty og morosame. Det har vore mange å bli glad i.

Eg har døypt så mange skjønne barn og mange har eg møtt att i trusopplæringa. Eg har blitt kjent med utruleg mange, gode ungdommar, både som konfirmantar og i Refleks, nokre av dei har blitt vener som eg håper eg har kontakt med vidare også. Eg har verkeleg fått øva meg på å bli ein betre «vigselsprest» og har hatt mange gode samtalar om livet og kjærleiken med forskjellige brurepar. Eg har gravlagt mange mennesker på Voss og eg har fått høyra rike livshistorier. Nokre gonger har det vore ekstra tungt, fordi eg har gravlagt nokon eg kjente godt. Det har vore rikt å vera prest på Voss.

Det er utruleg mange engasjerte, dyktige og gode medarbeidarar og friviljuge på Voss. Det har aldri vore vanskeleg å finna nokon som vil vera med på det eine eller det andre. Det har heller aldri skorta på kreativitet og ville idear hos meg. Det har vore veldig kjekt at så mange har vore med på så mykje. Eg har hatt mykje moro desse åra på Voss. Saman har vi fått til mykje meir, enn eg kunne gjort åleine.

I Vangskyrkja har eg sundag etter sundag blitt møtt av ein levande kyrkjelyd, med mange hyggelege mennesker. Det er godt og sjå dykk der. Det har gjennom åra vore utruleg mange gode og engasjerte medarbeidarar og friviljuge å samarbeide med. Eg har knelt etter gudstenestene i stor audmjukheit over å få gjera teneste i ein slik kyrkjelyd. Eg har vore stolt over å vera prest i ei slik flott kyrkje og enno meir stolt når eg har kunna fortelje omkyrkjelyden vår. Eg vil takka for tallrike venskap og kjennskap, for samtalar og samver, for engasjement og lærdom.

No går vegen vår vidare til Kvinnherad og Rosendal. Eg vonar at eg framleis får høyra frå nokon av dykk. De er velkomne innom i prestegarden der, om de kjem forbi.

Eg ynskjer dykk alle Guds Fred!

Jesus seier: «De skal elska kvarandre, som eg har elska dykk.» og seinare: «Eg kallar dykk vener, for eg har fortalt dykk alt eg har høyrt av Far min.»
Del denne artikkel på e-post
28. februar 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Voss kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando