T4 Utdeling av Barnebibel
T4 Utdeling av Barnebibel

No har me sendt ut invitasjonar til T4- Barnebibelen, for Voss sokn, som finn stad i Vangskyrkja 23. september kl. 17:00 (merk tida). 
Invitasjonen er sendt til alle born fødd 2. halvår 2014 og som er døypte eller born av eit medlem i Den Norske Kyrkja.
Om de ikkje har motteke invitasjon og ynskjer å vera med – ta kontakt. Alle er velkomne!

Klikk her for å laste ned invitasjonen.
Les meir om T-dagane.

Du finn oss på Facebook: "Trusopplæringa i Voss"
Del denne artikkel på e-post
19. juli 2019 | Logg inn | Copyright 2019 Voss kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando