Vallister, Kyrkjevalet 2019
 


Vallister, Kyrkjevalet 2019
Vallister, Kyrkjevalet 2019

Etter valreglane skal vallister leggjast ut til offentleg ettersyn før dei er endeleg godkjende. Nominasjonsnemndene er i innspurten med arbeidet, og fleire av listene er klare. Etterkvart som dei vert leverte, vil dei verte publiserte her.

 (Jfr. valreglane, 4.6.8.3: Offentliggjøring av godkjente lister Senest samme dag som de er godkjent, skal de godkjente listeforslagene (de offisielle valglistene) legges ut til offentlig gjennomsyn, jf. kirkevalgreglene § 7–6. Valgstyret/valgrådet må i henhold til denne bestemmelsen også sørge for at overskriftene på de godkjente listeforslagene kunngjøres. Det skal samtidig informeres om hvor listene er lagt ut og hvor publikum kan gjøre seg kjent med dem. Det er opp til valgstyret/valgrådet å bestemme hvor listene skal legges ut.)

Listeforslag pr sokn:

Evanger sokn

 1. Nora Bjørgo Mykkeltvedt (1960)
 2. Jarle Hjørnevik (1954)
 3. Orlaug Botnen Styve (1952)
 4. Ellen Iren Johansen Århus (1972)
 5. Helen Kristin Bolstad (1964)
 6. Karin Akerlie (1962)
 7. Eivind Yndestad (1961)
 8. Anny Karin Forthun (1950)
 9. Astrid Berge (1972)
 10. Gunn Horvei (1970)
 11. -

Forslagsstillarane si tillitsvalde, leiar i nominasjonskomitéen, Nora Bjørgo Mykkeltvedt.

Ettersom det ikkje har lukkast nominasjonsnemnda å finne nok kandidatar til å fylle lista (6 medlemer + 5 vara), vert det opna for suppleringsval, der andre har høve til å kome med forslag til kandidat. For at forslaget skal vere gyldig må kandidaten vere spurd, ha bustadadresse i soknet, vere medlem i Den norske kyrkja, og ha fylt 18 år på valdagen). Forslaget må vere skrive under med 5 namn, som er identifiserte med personalia. Ta gjerne kontakt med kyrkjekontoret for meir info om dette.

Granvin sokn

 1. Sigvor Melve Schrey (1965)
 2. Jan Ivar Rødland (1961)
 3. Leif Harry Øydvin (1968)
 4. Ingeleiv Kolås (1967)
 5. Anne Marie Haugen (1956)
 6. Atle Seim (1968)
 7. Rita Haaland (1955)
 8. Randi Kalsaas (1974
 9. Harald Hatland (1966)
 10. Ingunn Olsen (1954)
 11. Ingebjørg Winjum (1952)

Forslagsstillarane si tillitsvalde, leiar i nominasjonskomitéen, Sigvor Melve Schrey.

Oppheim sokn

 1. Tore Bidne (1972)
 2. Monica Gudrun Hansen (1973)
 3. Arne Hagenson (1970)
 4. Heidi Hisdal (1964)
 5. Morten Gunnar Samskott (1954)
 6. Marta Jorunn Almeland Kvamme (1955)
 7. Terje Midttun (1972)
 8. Gerd Ingrid Jordalen (1975)
 9. Christine Kalsås (1969)
 10. Turid Grindeland Nummedal (1974)
 11. Olga Gjøstein (1963)
 12. Marit Lunde Horvei (1970)
 13. Lars Willgohs (1962)
 14. Elisabeth Sleen (1971)
 15. May-Ruth Nåsen Neteland (1970)

Forslagsstillarane si tillitsvalde, leiar i nominasjonskomitéen, Svanhild Grindheim Nordanger.

Raundalen sokn

 1. Johnny Lemme (1956)
 2. Eva kløve (1985)
 3. Olve Knapstad Hirth (1991)
 4. Ingunn Kvåle Moseid (1969)
 5. Ole Kristian Tvinde (1981)
 6. Daniel Lid (2001)
 7. Cathrine Saue Helgesen (1991)
 8. Amalie Soldal Bøe (1998)
 9. Teodor Reime (1944)
 10. Lars A Kløve (1940)
 11. Toni Reime Kolve (1992)
 12. Vidar Tokvam (1964)

Forslagsstillarane si tillitsvalde, leiar i nominasjonskomitéen, Nanna Nordahl.

Vinje sokn

 1. Ingvill Husdal Lillethun (1971)
 2. Anita Elisabeth Rambjørg (1973)
 3. Ståle Hirth (1969)
 4. Linn Jeanette Sandvik Måge (1971)
 5. Margunn Mørkve (1963)
 6. Anders Fjose KJeldsen (1969)
 7. Ingunn Bystøl (1955)
 8. Elin Karin Lund (1977)
 9. Kjell Bjarne Afdal (1967)
 10. Annbjørg Bidne (1956)
 11. Anette Haga (1972)

Forslagsstillarane si tillitsvalde, leiar i nominasjonskomitéen, Ingvill Husdal Lillethun.

 

Voss sokn

 1. Leiv Arne Mosefinn (1948)
 2. Marta Underdal (1957)
 3. Olav Trå (1943)
 4. Bjørg helland (1954)
 5. Einar Melve (1961)
 6. Sigrid Haug (1947)
 7. Christian Torsvik (1971)
 8. Torunn Eimstad (1957)
 9. Haldor Lid (1949)
 10. Torbjørg Turvoll (1947)
 11. Johannes Fagerland (1950)
 12. Jon Farestveit (1950)
 13. Sigurd Langehaug (1946)
 14. Gerd Astrid Jordalen (1951)
 15. Cissel Norunn Erdal (1953)

Forslagsstillarane si tillitsvalde, leiar i nominasjonskomitéen, Inger Sigh-Petersen

 
Del denne artikkel på e-post
28. februar 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Voss kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando