Tid og stad for Kyrkjevalet der du bur
 


Tid og stad for Kyrkjevalet der du bur
Tid og stad for Kyrkjevalet der du bur

Med dette kunngjer Den norske kyrkja tid og stad for val i alle sokn i nye Voss herad. Det skal veljast medlemer til alle sokneråd og til Bjørgvin bispedømeråd og Kyrkjemøtet.

Valgdagen er 9. september (8./9. for Raundalen sokn).

Tid og stad, pr sokn og valkrins:

Evanger sokn, Evanger skule, 11.00-19.00

Oppheim og Vinje sokn, Vossestrand skule, 10.00-19.00

Granvin sokn, Mælandshagen, 10.00-19.00

Raundalen sokn, sundag 8. sept., Raundalskyrkja, 13.00-15.00. Måndag 9. sept., Palmafossen skule, 10.00-19.00

Voss sokn

  • Bulken, Bulken skule, 11.00-19.00
  • Vangen, Gamlekinoen, 09.00-20.00
  • Gjernes, Gjernes skule, 10.00-19.00
  • Skulestad, Skulestad skule, 09.00-20.00
  • Palmafossen, Palmafossen skule, 10.00-19.00
  • Bjørgum, Bjørgum skule, 10.00-19.00

På valdagen må du gå til den valkrinsen du høyrer til. Dersom du er usikker på kvar dette er, sjekk valkortet eller ta kontakt med kyrkjekontoret, tlf 56 52 38 80.

Førehandsrøysting for alle sokn: Kyrkjekontoret, Uttrågata 5, Voss i tidsrommet 10.aug - 4.sept. Måndag -fredag, kl 10 -14.

Velkomen til Kyrkjevalet 2019!
Del denne artikkel på e-post
28. februar 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Voss kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando