Resultata frå Kyrkjevalet er klare
 


Resultata frå Kyrkjevalet er klare
Resultata frå Kyrkjevalet er klare

Resultata frå kyrkjevalet er no klare, for dei 6 sokna i nye Voss herad/Voss kyrkjelege fellesråd. Valet vart avvikla parallelt med kommune- og fylkestingsvalet 8./9. september, med vallokale i tilknyting til dei kommunale vallokala.

Valdeltakinga i nesten alle sokn har gått litt ned sidan førre val, i 2015. Berre Raundalen har auka den prosentvise deltakinga. Som oversikta under syner, er det også skilnad mellom deltakinga i soknerådsvalet, og i deltakinga til bispedømerådsvalet. I Voss sokn har bispedømerådsvalet større oppslutnad enn soknerådsvalet. Totalt sett er likevel valdeltakinga lik i begge vala, med 12%.

 

Sokn

Røysteføre medlemer

Valdeltaking SR

Valdeltaking BDR

Voss sokn

8496

10

11

Evanger sokn

447

21

19

Raundalen sokn

142

25

21

Oppheim sokn

406

24

19

Vinje sokn

565

22

16

Granvin sokn

701

19

16

Total

10757

12

12

 

Resultata frå valet til Bjørgvin bispedømeråd vert kunngjorde på bispedømerådet si heimeside og www.kyrkjevalet.no.

 

Dei nye sokneråda, for perioden 2019 – 2023 er slik samansett, rangert etter talet på røyster:

Evanger sokneråd

Faste medlemer

Nora Bjørgo Mykkeltvedt

Anny Karin Forthun

Orlaug Botnen Styve

Inghild Birthe Otnem Rasdal

Helen Kristin Bolstad

Karin Akerlie

Varamedlemer

Gunn Horvei

Jarle Hjørnevik

Eivind Yndestad

Ellen Iren Johansen Århus

Astri Berge

 

Granvin sokneråd

Faste medlemer

Jan Ivar Rødland

Sigvor Melve Schrey

Anne Marie Haugen

Ingebjørg Winjum

Leif Harry Øydvin

Atle Seim

Varamedlemer

Ingeleiv Kolås

Ingunn Olsen

Rita Haaland

Randi Eikanger Kalsaas

Harald Hatland

 

Raundalen sokneråd

Faste medlemer

Johnny Lemme

Eva Kløve

Ingunn Moseid

Lars A Kløve

Vidar Tokvam

Teodor Reime

Varamedlemer

Amalie Soldal Bøe

Toni Reime Kolve

Olve Knapstad Hirth

Ole Kristian Søderstrøm Tvinde

Cathrine Saue Helgesen

 

 

Oppheim sokneråd

Faste medlemer

May-Ruth Nåsen Neteland

Marta Jorunn Almeland Kvamme

Tore Bidne

Monica Gudrun Hansen

Gerd Ingrid Jordalen

Turid Grindeland Nummedal

Varamedlemer

Heidi Hisdal

Arne Hagenson

Morten Gunnar Samskott

Lars Willgohs

Elisabeth Sleen

 

Vinje sokneråd

Faste medlemer

Ingvill Husdal Lillethun

Anita Elisabeth Rambjørg

Margunn Mørkve

Linn Jeanette Sandvik Måge

Ståle Hirth

Geir Lirhus

Varamedlemer

Ragnhild Bystøl

Ingunn Bystøl

Kjell Bjarne Afdal

Anders Fjose Kjeldsen

Elin Karin Lund

 

Voss sokneråd

Faste medlemer

Sigrid Haug

Torunn Eimstad

Leiv Arne Mosefinn

Cissel Norunn Erdal

Einar Melve

Olav Trå

Christian Torsvik

Marta Øysteinsdotter Underdal

Bjørg Helland

Haldor Lid

Varamedlemer

Torbjørg Turvoll

Johannes Fagerland

Jon Farestveit

Sigurd Langehaug

Gerd Astrid Jordalen

 
Del denne artikkel på e-post
28. februar 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Voss kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando