T4 Utdeling av Barnebibelen for Voss sokn
 


T4 Utdeling av Barnebibelen for Voss sokn
T4 Utdeling av Barnebibelen for Voss sokn

No har me sendt ut invitasjonar til T4- Barnebibelen, for Voss sokn, som finn stad i Vangskyrkja 20. oktober kl. 11:00. 
Invitasjonen er sendt til alle born fødd 2015 og som er døypte eller born av eit medlem i Den Norske Kyrkja.
Om de ikkje har motteke invitasjon og ynskjer å vera med – ta kontakt. Alle er velkomne!

Klikk her for å laste ned invitasjonen.
Les meir om T-dagane.

Du finn oss på Facebook: "Trusopplæringa i Voss"




Del denne artikkel på e-post
14. november 2019 | Logg inn | Copyright 2019 Voss kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando