T5 Jolekrybbeverkstad for Voss sokn
 


T5 Jolekrybbeverkstad for Voss sokn
T5 Jolekrybbeverkstad for Voss sokn

No har me sendt ut invitasjonar til T5- Jolekrybbeverkstad for Voss sokn som finn stad i Vonheim 18., 19. og 20. november kl 16:00.
Invitasjonen vert sendt til alle born fødd i 2014 og som er døypte eller born av eit medlem i Den Norske Kyrkja.
Om de ikkje har motteke invitasjon og ynskjer å vera med – ta kontakt! Alle femåringar er velkomne!

Klikk her for å laste ned invitasjonen.
Les meir om T-dagane.

Du finn oss på Facebook: "Trusopplæringa i Voss"
Del denne artikkel på e-post
28. februar 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Voss kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando