T10 og T11 Kristuskransen for Granvin sokn
 


T10 og T11 Kristuskransen for Granvin sokn
T10 og T11 Kristuskransen for Granvin sokn

Måndag 03. februar er alle tiåringar (fødd 2010) i Granvin sokn, inviterte til Granvin kyrkje for å verte meir kjende med den nydelege Kristuskransen. Borna skal få lage sin eigen Kristuskrans, og få læra om kvar enkelt perle. T10, Kristuskransen startar rett etter skuletid, og er slutt kl, 17:00.
Invitasjonen vert sendt til alle born fødd i 2010, som er døypte eller born av eit medlem i Den Norske Kyrkja.
Om de ikkje har motteke invitasjon og ynskjer å vera med så er de sjølvsagt hjerteleg velkomne – ta kontakt!

Klikk her for å laste ned invitasjonen.
Les meir om T-dagane.

Du finn oss på Facebook: "Trusopplæringa i Voss"
Del denne artikkel på e-post
28. februar 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Voss kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando