T9 På sporet av heilag Olav

T9 På sporet av heilag Olav
Går det verkeleg an å vaske vekk dåpen? Kvifor skulle ein kar, med namn Olav, kristne vossingane? Snart startar skulane opp, men før det har me trusopplæringsdag for niåringane der me skal få s...
Les meir..

T6 Heilt førsteklasses

T6 Heilt førsteklasses
Heilt 1.klasses. T6 –dagar for Voss/Raundalen, Evanger og Oppheim/Vinje. No skal alle fyrsteklassingane (born fødde 2012) på heile Voss få ein skikkeleg fest i kyrkja. ”Heilt 1. klasses”  har...
Les meir..

Kyrkjekontoret held feriestengt i veke 29

Kyrkjekontoret held feriestengt i veke 29
Kyrkjekontoret for Voss og Granvin er stengt i veke 29 (16.-20. juli) grunna ferieavvikling. Gjeld det gravferd/dødsfall, ring 56 52 38 80 og tast 1, så vil de få kontakt med presten. Go...
Les meir..

Nytt flygel i Vangskyrkja

Nytt flygel i Vangskyrkja
Måndag 9. juli kom det nye flygelet til Vangskyrkja på plass, og det vart fyrste gong tatt i bruk på sommarkonserten onsdag 11. juli. Det var pianist Ole Christian Haagenrud som fekk gleda av å innvi...
Les meir..

Olsokstemne - Krossaset 2018

Olsokstemne - Krossaset 2018
​ Olsok, 29.juli brukar det å vera eit Olsokstemne på Krossaset , øvst i Bordalen. Vi samlast ved steinkrossen som etter segnene vart sett opp av Heilag Olav då han kom til Voss i 1023. Vi har...
Les meir..

Sommarkonsert Quiet songs i Vangskyrkja

Sommarkonsert Quiet songs i Vangskyrkja
Fredag 29. juni kl 19:00 kan du høyra "Quiet songs" i Vangskyrkja med Marit Kristine Risnes (sopran) og Lars Rosvoll (gitar). Musikk av Gershwin, Duarte og Villa-Lobos. Billetter: 200,-/250,- ...
Les meir..

SOMMARKONSERTSERIEN 2018 I VANGSKYRKJA

SOMMARKONSERTSERIEN 2018 I VANGSKYRKJA
For 7 året på rad kan me presentera ein sommarkonsertserie i Vangskyrkja! Dette er ein framifrå anledning til å verta meir kjend med utøvarar på lokalt, regionalt, ja! - og til og med på nasjonalt pl...
Les meir..

Påmelding til konfirmasjon i kyrkjene på Voss

Påmelding til konfirmasjon i kyrkjene på Voss
Klikk her  for å koma til skjema for påmelding til konfirmasjon i Voss, Evanger eller Raundalen sokn. Påmeldinga opnar fredag 1. juni 2018 kl. 08:00. Etter 15. juni vert dei gruppene som er...
Les meir..

Gud sett nedenfra: Tomasmesse med Biskop emeritus Erling Pettersen

Gud sett nedenfra: Tomasmesse med Biskop emeritus Erling Pettersen
Biskop emeritus Erling Pettersen kjem i Vangskyrkja og talar i Tomasmessa 21.mai kl.19.30 .
Les meir..

"Med harpe og klang" - konsert i Vangskyrkja 25. mai kl 18

"Med harpe og klang" - konsert i Vangskyrkja 25. mai kl 18
Arrangementet er eit samarbeid Universitetet i Bergen i samband med seminar på Voss 25.-26.05.: «Voss som region og Vangen som regionsenter i mellomalderen». Professorane Gunnstein Akselberg og Alf T...
Les meir..

Vossakyrkjemessa 1. -3. juni

Vossakyrkjemessa 1. -3. juni
Under årets vossakyrkjemesse vil Eyvind Skeie vitja nokre skuleklassar på Voss fredag 1. juni på dagtid. Fredag kveld vert det salmekveld i Vangskyrkja. Laurdag 2. juni: Foredrag og kulturelle inn...
Les meir..

Besøksven

Besøksven
Me har no ei flott gruppe med besøksvener, men det er behov for  fleire!  Unge, vaksne, pensjonistar!! Har du litt tid til overs ?- del den med andre!  Nokon ventar på deg! Du vil få kurs og opp...
Les meir..

T8 Tårnagentar for Oppheim og Vinje

T8 Tårnagentar for Oppheim og Vinje
Me har sendt ut invitasjonar til T8- Tårnagent, for Oppheim og Vinje sokn, som finn stad i Oppheim kyrkje fredag 13. april kl 17:00-20:00. Invitasjonen vert sendt til alle born fødd i 2010, som er ...
Les meir..

T7 Borna sin påskefest

T7 Borna sin påskefest
Før påske sendte me ut invitasjonar til T7- Borna sin påskefest, for Voss og Raundalen sokn, som finn stad i Vangskyrkja sundag 08. april kl 09:30. Invitasjonen er sendt til alle born fødd i 2011 o...
Les meir..

Påskemåltid for familien

Påskemåltid for familien
Både Kfuk-Kfum og Israelsmisjonen har laga opplegg for  kristen påskemåltidfering . Vi har i mange år feira eit slikt måltid på påskeafta. Det er like spennande som middagen på Jolafta. Her...
Les meir..

Gudstenestetilbod i påska

Gudstenestetilbod i påska
I påska har me eit rikt gudstenestetilbod, både i soknekyrkjene, i fjellkapella og utandørs. Vel møtt til påskefeiring i kyrkja!
Les meir..

Barnekora sin vårbasar

Barnekora sin vårbasar
Sundag 15. april held MiniMidi- og TweenSing basar i Vonheim. Det vert kafèsal, loddsal og underhaldning. Inntektene frå basaren går til Redd barna, for å hjelpe andre born.  
Les meir..

Fasteaksjonen til Kirkens nødhjelp

Fasteaksjonen til Kirkens nødhjelp
"Ja , vi elsker dette vatnet!" er overskrifta for Fasteaksjonen i år. Måndag 19. og tysdag 20. mars kjem konfirmantane og andre rundt i heile kommunen for å samle inn penger til Kirkens nødhjelp. Me ...
Les meir..

T7 Påskefest for Oppheim og Vinje sokn

T7 Påskefest for Oppheim og Vinje sokn
No har me sendt ut invitasjonar til T7- Borna sin påskefest for Vinje og Oppheim sokn, som finn stad i Oppheim kyrkje sundag 18. mars. Invitasjonen er sendt til alle born fødd i 2011 og som er døyp...
Les meir..

T4 Barnebibel

T4 Barnebibel
No har me sendt ut invitasjonar til T4- Barnebibelen, for Voss sokn, som finn stad i Vangskyrkja 18. mars. Me møtes kl 10:00 i Vonheim for ei samling før me går i prosesjon til Vangskyrkja og gudsten...
Les meir..

Tårnagent for Voss, Evanger og Raundalen sokn

Tårnagent for Voss, Evanger og Raundalen sokn
No har me sendt ut invitasjonar til T8- Tårnagent for Voss, Evanger og Raundalen sokn som finn stad i Vangskyrkja og i Kyrkjetunet 16. mars kl 09:00-15:30. Invitasjonen er sendt til alle born fødd ...
Les meir..

T10 Oppheim og Vinje

T10 Oppheim og Vinje
Onsdag 28. februar er alle tiåringar (fødd 2008) i Oppheim og Vinje sokn, inviterte til Vinje kyrkje for å verte meir kjende med den nydelege Kristuskransen. Borna skal få lage sin eigen Kristuskrans...
Les meir..

T10 Evanger

T10 Evanger
Tysdag 27. februar er alle tiåringar (fødd 2008) i Evanger sokn, inviterte til Evanger kyrkje for å verte meir kjende med den nydelege Kristuskransen. Borna skal få lage sin eigen Kristuskrans, og få...
Les meir..

Ny dato for senior/eldretreff i Vonheim i februar

Ny dato for senior/eldretreff i Vonheim i februar
Seniortreffet som opprinneleg var planlagd til tysdag 13. februar vert utsett til tysdag 27. februar. Ole Didrik Lærum kjem og held foredrag om medisinsoga. Vel møtt til interessant føredrag og hyggj...
Les meir..

T 10- Kristuskransen

T 10- Kristuskransen
Måndag 12. februar er alle tiåringar (fødd 2008) i Voss og Raundalen sokn, inviterte til Vangskyrkja for å verte meir kjende med den nydelege Kristuskransen. Borna skal få lage sin eigen Kristuskrans...
Les meir..

SALMEKVELD i VANGSKYRKJA 07.02.18

SALMEKVELD i VANGSKYRKJA 07.02.18
Onsdag 7. februar kl. 19:00 arrangeres det ein salmekveld i Vangskyrkja, der me i ei avdeling presenterer ein del nyare salmar frå den nye salmeboka, slik at kyrkjelyden kan gjera seg meir kjend med...
Les meir..

Restaureringsarbeid på Vangskyrkja

Restaureringsarbeid på Vangskyrkja
Vangskyrkja fekk i 2017 tildelt kr 2 250 000,- i midlar frå staten, som skal verte nytta til utvendes reparasjon av fuger i støttepillarane på kyrkja. Midlane kjem frå «Kirkerestaurering»– tiltakspak...
Les meir..

Årsmøte for kyrkjelyden i Vangskyrkja 4.februar

Årsmøte for kyrkjelyden i Vangskyrkja 4.februar
Saker: Årsmelding Rekneskap Framlegg til liturgiar for høgmesse i Vangskyrkja (Trykk "Les meir" for meir info og nedlasting)
Les meir..

Seniortreff/eldretreff i Vonheim våren 2018

Seniortreff/eldretreff i Vonheim våren 2018
Ein tysdag i månaden skipar Voss Sokneråd til seniortreff i Vonheim. Her møtes me til kulturelt program og eit godt måltid mat. Til allsong og sosialt samvær! Har du behov for skyss er det ...
Les meir..

Babysong vår 2018

Babysong vår 2018
Me har sendt ut invitasjonar til T1- Babysong for Voss, Raundalen, Evanger og Granvin sokn, som finn stad i Vangskyrkja, med oppstart 30. januar. Invitasjonen vert sendt til alle born fødd 2. halvår ...
Les meir..

T2 Voss

T2 Voss
No sender me ut invitasjonar til T2- Krølletreff, for Voss, Evanger og Raundalen sokn som finn stad i Vangskyrkja 27. jan kl 10:00 og kl 14:00. Invitasjonen vert sendt til alle born fødd i 2016 og ...
Les meir..

T2 Krølletreff på Oppheim

T2 Krølletreff på Oppheim
No sender me ut invitasjonar til T2- Krølletreff for Oppheim og Vinje sokn som finn stad i Oppheim kyrkje laurdag 20.jan. kl 10:00. Invitasjonen vert sendt til alle born fødd i 2016 og som er døypt...
Les meir..
21. juli 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Voss kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando