Voss kyrkjelege fellesråd > Artikler > Nyhetsarkiv
 


Last ned påskeheftet vårt

Last ned påskeheftet vårt
Sokneprest Anders Hove har i samarbeid med kateket Rønnaug Skjeldal og kyrkjelydspedagog Camilla M. Velsvik laga eit påskehefte som du kan laste ned.
Les meir..

Guds kjærleik - Sundagspreika 29. mars

Guds kjærleik - Sundagspreika 29. mars
Denne sundagen er det Cato Torsvik, sokneprest i Oppheim og Vinje sokn, som har skrive sundagspreika. 
Les meir..

Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon

Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon
I år kjem ingen konfirmantar med bøsser på døra di. Men behova for reint vatn er ikkje mindre i år enn i fjor... Verda står no ovanfor ein pandemi, som råkar oss alle. Kirkens Nødhjelp hjelper oss s...
Les meir..

Bøn for dagen, Maria bodskapsdag

Bøn for dagen, Maria bodskapsdag
Unders Gud, du lét Son din bli menneske, unnfanga ved Den heilage ande. Vi bed deg: Gje oss slik tru som Maria hadde, og gjer oss modige som henne, så vi kan gjera din vilje i kjærleik, og ...
Les meir..

Sundagspreika på Maria bodskapsdag

Sundagspreika på Maria bodskapsdag
Sundagspreika er skriven av Anders Hove, sokneprest i Voss sokn. Tekstane for Maria Bodskapsdag finn du her  https://www.bibel.no/Nettbibelen/Kirkearets-tekster Inne på Bibel.no kan du lese frå he...
Les meir..

Ledig stilling: Organist i 50%

Ledig stilling: Organist i 50%
Voss kyrkjelege fellesråd har ledig stilling i 50% som organist, med hovudarbeidsstad for tida i Granvin og Ulvik sokn (iflg. avtale med Ulvik sokneråd). Tiltreding snarleg/etter avtale. Organist...
Les meir..

Me vil vere her for deg 

Me vil vere her for deg 
Kontakt oss på telefon, epost eller via facebook. Det er viktig for oss å sei at kyrkja framleis er  til stades, sjølv om kontor og kyrkjer er stengde.  På denne sida finn du  alle tilsette...
Les meir..

Nye datoar for konfirmasjon

Nye datoar for konfirmasjon
Grunna situasjonen i landet vårt, med strenge smittevernreglar, har me måtta utsetje konfirmasjonane i alle sokn. For Voss sokn er konfirmasjonane flytta til dei to siste helgene i august. Dei n...
Les meir..

Sundagspreika, 15. mars.

Sundagspreika, 15. mars.
Praktikant Jone Knudsen skulle helde gudsteneste i Evanger kyrkje sundag 15. mars. Sidan gudstenesta no er avlyst deler me heller preika på nettsida vår, så fleire kan få glede av den.
Les meir..

Helsing og bøn frå Biskopen i Bjørgvin

Helsing og bøn frå Biskopen i Bjørgvin
Guds signing Eg ønskjer dykk alle Guds signing i dei uvante forholda vi no står midt oppe i. Ver saman, slik det går an, og ver håpsagentar! Kyrkja si oppgåve er no som alltid å vere ein st...
Les meir..

Informasjon om Korona/Covid 19 og fylgjer for kyrkjeleg verksemd i Voss herad

Informasjon om Korona/Covid 19 og fylgjer for kyrkjeleg verksemd i Voss herad
Voss kyrkjelege fellesråd råd pålegg fråoffentlege styresmakter og tek ansvar for å avgrense smittespreiinga lokalt. Dette får fylgjande konsekvensar: Kyrkjekontoret vert stengd for besøk, men m...
Les meir..

Årsmelding 2019, Voss sokn

Årsmelding 2019, Voss sokn
Årsmeldinga 2019 for Voss sokn er no klar, og vert lagt ut til ettersyn (pdf-fila kan lastast ned.) Årsmeldinga vert òg lagt i papirform i Vangskyrkja og på kyrkjekontoret. Kyrkjelyden sitt årsmøte v...
Les meir..

Folkemusikkmesse i Oppheim kyrkje 15. mars

Folkemusikkmesse i Oppheim kyrkje 15. mars
VOSSESTRAND: Sundag 15. mars kl. 19.30 vil me få eit nytt møte med «Folkemusikkmesse frå Hardanger». På Vossestrand har ein fleire gonger før hatt eit fint møte med Rannveig Djønne sine komposisjona...
Les meir..

T8 Tårnagent for Oppheim og Vinje sokn

T8 Tårnagent for Oppheim og Vinje sokn
Topp secret!!! Denne informasjonen er strengt hemmeleg for alle utanom åtteåringane frå Oppheim og Vinje sokn og deira føresette... 6. mars er Oppheim kyrkje fyllt med skattar og gåter. All...
Les meir..

T8/ T9 Tårnagent for Evanger sokn

T8/ T9 Tårnagent for Evanger sokn
Topp secret!!! Denne informasjonen er strengt hemmeleg for alle utanom åtte- og niåringane frå Evanger sokn og deira føresette... 11. mars er Evanger kyrkje fyllt med skattar og gåter. Alle...
Les meir..

Seniortreff i Vonheim våren 2020

Seniortreff i Vonheim våren 2020
Ein tysdag i månaden skipar Voss Sokneråd/ved eldrenemnda til senior/eldretreff i Vonheim med program og eit godt måltid mat. Tidspunkt: kl 12.00 – 14.00. Pris: kr 130, pr. pers. No er datoane...
Les meir..

Sorggruppe våren 2020

Sorggruppe våren 2020
Vi startar opp ny sorggruppe Prestegarden/Kyrkjetunet på Voss. I sorggruppa vil det vera frå 4-8 deltakarar, og gå over 10 kveldar. Gruppa kjem saman for å dela erfaringar og opplevingar et...
Les meir..

Samefolkets dag vert markert med gudsteneste og føredrag

Samefolkets dag vert markert med gudsteneste og føredrag
6. februar er samefolkets dag. Dette skal me markera i Vangskyrkja kl 18.00, med ei gudsteneste med samisk liturgi. Etterpå vert det føredrag i Kyrkjetunet (Uttrågata 5), med samepolitikar Alf Nystad...
Les meir..

T10 og T11 Kristuskransen for Granvin sokn

T10 og T11 Kristuskransen for Granvin sokn
Måndag 03. februar er alle tiåringar (fødd 2010) i Granvin sokn, inviterte til Granvin kyrkje for å verte meir kjende med den nydelege Kristuskransen. Borna skal få lage sin eigen Kristuskrans, og få...
Les meir..

T10 Kristuskransen for Oppheim og Vinje sokn

T10 Kristuskransen for Oppheim og Vinje sokn
Onsdag 05. februar er alle tiåringar (fødd 2010) i Oppheim og Vinje sokn, inviterte til Vinje kyrkje for å verte meir kjende med den nydelege Kristuskransen. Borna skal få lage sin eigen Kristuskrans...
Les meir..

T10 Kristuskransen for Voss sokn

T10 Kristuskransen for Voss sokn
Måndag 10. februar er alle tiåringar (fødd 2010) i Voss sokn, inviterte til Vangskyrkja for å verte meir kjende med den nydelege Kristuskransen. Borna skal få lage sin eigen Kristuskrans, og få læra ...
Les meir..
6. april 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Voss kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando