Voss kyrkjelege fellesråd > Artikler > Nyhetsarkiv
 


T8 Tårnagent for Oppheim og Vinje sokn

T8 Tårnagent for Oppheim og Vinje sokn
Topp secret!!! Denne informasjonen er strengt hemmeleg for alle utanom åtteåringane frå Oppheim og Vinje sokn og deira føresette... 6. mars er Oppheim kyrkje fyllt med skattar og gåter. All...
Les meir..

T8/ T9 Tårnagent for Evanger sokn

T8/ T9 Tårnagent for Evanger sokn
Topp secret!!! Denne informasjonen er strengt hemmeleg for alle utanom åtte- og niåringane frå Evanger sokn og deira føresette... 11. mars er Evanger kyrkje fyllt med skattar og gåter. Alle...
Les meir..

Seniortreff i Vonheim våren 2020

Seniortreff i Vonheim våren 2020
Ein tysdag i månaden skipar Voss Sokneråd/ved eldrenemnda til senior/eldretreff i Vonheim med program og eit godt måltid mat. Tidspunkt: kl 12.00 – 14.00. Pris: kr 130, pr. pers. No er datoane...
Les meir..

Sorggruppe våren 2020

Sorggruppe våren 2020
Vi startar opp ny sorggruppe Prestegarden/Kyrkjetunet på Voss. I sorggruppa vil det vera frå 4-8 deltakarar, og gå over 10 kveldar. Gruppa kjem saman for å dela erfaringar og opplevingar et...
Les meir..

Samefolkets dag vert markert med gudsteneste og føredrag

Samefolkets dag vert markert med gudsteneste og føredrag
6. februar er samefolkets dag. Dette skal me markera i Vangskyrkja kl 18.00, med ei gudsteneste med samisk liturgi. Etterpå vert det føredrag i Kyrkjetunet (Uttrågata 5), med samepolitikar Alf Nystad...
Les meir..

T10 og T11 Kristuskransen for Granvin sokn

T10 og T11 Kristuskransen for Granvin sokn
Måndag 03. februar er alle tiåringar (fødd 2010) i Granvin sokn, inviterte til Granvin kyrkje for å verte meir kjende med den nydelege Kristuskransen. Borna skal få lage sin eigen Kristuskrans, og få...
Les meir..

T10 Kristuskransen for Oppheim og Vinje sokn

T10 Kristuskransen for Oppheim og Vinje sokn
Onsdag 05. februar er alle tiåringar (fødd 2010) i Oppheim og Vinje sokn, inviterte til Vinje kyrkje for å verte meir kjende med den nydelege Kristuskransen. Borna skal få lage sin eigen Kristuskrans...
Les meir..

T10 Kristuskransen for Voss sokn

T10 Kristuskransen for Voss sokn
Måndag 10. februar er alle tiåringar (fødd 2010) i Voss sokn, inviterte til Vangskyrkja for å verte meir kjende med den nydelege Kristuskransen. Borna skal få lage sin eigen Kristuskrans, og få læra ...
Les meir..
28. februar 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Voss kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando