T8 Tårnagentdag for Voss og Raundalen sokn

T8 Tårnagentdag for Voss og Raundalen sokn
No har me sendt ut invitasjonar til T8- Tårnagent for Voss og Raundalen sokn som finn stad i Vangskyrkja og i Kyrkjetunet 18. mars kl 09:00-15:30. Invitasjonen er sendt til alle born fødd i 2011 og...
Les meir..

T2 Krølletreff for Oppheim og Vinje sokn

T2 Krølletreff for Oppheim og Vinje sokn
No sender me ut invitasjonar til T2- Krølletreff for Oppheim og Vinje sokn som finn stad i Oppheim kyrkje søndag 17.mars. Me startar kl. 10:30, og deltek på gudsteneste kl. 11:00. Invitasjonen vert...
Les meir..

T10 Kristuskransen, Oppheim og Vinje sokn

T10 Kristuskransen, Oppheim og Vinje sokn
Onsdag 06. februar er alle tiåringar (fødd 2009) i Oppheim og Vinje sokn, inviterte til Vinje kyrkje for å verte meir kjende med den nydelege Kristuskransen. Borna skal få lage sin eigen Kristuskrans...
Les meir..

T10 Voss og Raundalen sokn

T10 Voss og Raundalen sokn
Måndag 04. februar er alle tiåringar (fødd 2009) i Voss og Raundalen sokn, inviterte til Vangskyrkja for å verte meir kjende med den nydelege Kristuskransen. Borna skal få lage sin eigen Kristuskrans...
Les meir..

Tomt til sals, Rekvesvegen - Voss/Bulken

Tomt til sals, Rekvesvegen - Voss/Bulken
Voss kyrkjelege fellesråd har lagt ut for sal ei tomt i Rekvesvegen på Bulken. Fylg linken for meir informasjon Ta kontakt med advokat Nils O. Lid for spørsmål: 901 36 496.
Les meir..
18. mars 2019 | Logg inn | Copyright 2019 Voss kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando