Voss kyrkjelege fellesråd > Artikler > Nyhetsarkiv
 


MILK-kurs 2019-2020

MILK-kurs 2019-2020
I desse dagar tek me i mot påmelding til MILK-kurs. Dette er eit leiarkurs for 10.-klassingar. MILK står for MIni Leiar Kurs.
Les meir..

Resultata frå Kyrkjevalet er klare

Resultata frå Kyrkjevalet er klare
Resultata frå kyrkjevalet er no klare, for dei 6 sokna i nye Voss herad/Voss kyrkjelege fellesråd. Valet vart avvikla parallelt med kommune- og fylkestingsvalet 8./9. september, med vallokale i tilkn...
Les meir..

T1 Babysong for Voss, Raundalen, Evanger og Granvin sokn

T1 Babysong for Voss, Raundalen, Evanger og Granvin sokn
For Voss, Raundalen, Evanger og Granvin sokn startar babysong 10. sept. kl. 10:30 eller 11:30 (to grupper) i Vangskyrkja. Invitasjonen vert sendt til alle born fødd 1. halvår av 2019. Invitasjon...
Les meir..

T6 i Granvin kyrkje

T6 i Granvin kyrkje
Me har sendt ut invitasjonar til T6- "Heilt 1. Klasses" for Granvin sokn som finn stad i Granvin kyrkje 03. september kl 17:00 - 18:30. Invitasjonen vert sendt til alle born fødd i 2013 og som er d...
Les meir..

T9/10/11/12/13 for Raundalen sokn

T9/10/11/12/13 for Raundalen sokn
For fyrste gong inviterer me til overnatting i ei av kyrkjene på Voss. Dei som er heldige å få vere med er 9-, 10-, 11-, 12- og 13-åringane frå Raundalen sokn. T-dagen/ -natta er i Raundalskyrkja lau...
Les meir..

T6 for Oppheim og Vinje sokn

T6 for Oppheim og Vinje sokn
Me har sendt ut invitasjonar til T6- "Heilt 1. Klasses" for Oppheim og Vinje sokn som finn stad i Oppheim kyrkje 04. september kl 17:00 - 18:30. Invitasjonen vert sendt til alle born fødd i 2013 og...
Les meir..

T9 og T10 for Oppheim og Vinje sokn

T9 og T10 for Oppheim og Vinje sokn
På laurdag 31. august kl. 14:00, er det T9/T10 Pilegrimstur for Oppheim og Vinje sokn. Då skal de få vera med å gå den gamle kongevegen frå Oppheim til Vinje. Invitasjonen vert sendt til alle born ...
Les meir..

MiniMIdiSing - Barnekoret i Vangskyrkja startar haustsesongen

MiniMIdiSing - Barnekoret i Vangskyrkja startar haustsesongen
Torsdag 29. august startar MiniMidiSing haustsesongen med korøving i Vangskyrkja. Koret øver torsdagar 17.30 - 18.30, og er eit tilbod til born mellom 4 og 9 år. 
Les meir..

T6 "Heilt førsteklasses" for Voss, Evanger og Raundalen sokn

T6 "Heilt førsteklasses" for Voss, Evanger og Raundalen sokn
Overgang frå barnehage til skule er ei spesiell tid. Kanskje litt vemodig for dei føresette, og med blanda kjensler for borna? Eller kanskje er det berre stas? Ein ny start på mange vis. Me ynskjer s...
Les meir..

Kyrkjelydstur for Evanger sokn sundag 25. august

Kyrkjelydstur for Evanger sokn sundag 25. august
Evanger sokneråd inviterer til kyrkjelydstur til Bergsdalen sundag 25. august. Dette er ein lavterskeltur som passar for alle! Oppmøte på Bolstadøyri stasjon med avreise kl 9.45, og frå Evanger ...
Les meir..

Evanger kyrkje stengd for vedlikehald

Evanger kyrkje stengd for vedlikehald
Evanger kyrkje vert stengt frå måndag 9. septembert t.o.m. fredag 27. september grunna vedlikehaldsarbeid. Gudstenesta 29. september vert halde i Evanger bedehus kl 1100. Eventuelle gravferder k...
Les meir..

T9 - På sporet av Heilag Olav

T9 - På sporet av Heilag Olav
Heilt på tampen av sommarferien kjem haustens første T-dagar. Torsdag 15. august kl. 11:00-18:00 er åtte og niåringane på Evanger invitert til å gå i nokre av spora etter Heilag Olav. Fredag 16. augu...
Les meir..

Tid og stad for Kyrkjevalet der du bur

Tid og stad for Kyrkjevalet der du bur
Les meir..

Verdidebatt i Voss kulturhus

Verdidebatt i Voss kulturhus
Kristent Kontaktforum arrangerer, i samarbeid med Voss Bibliotek, ein verdidebatt med samfunnsbyggjande fokus under hovudoverskrifta: «Kva gjer lokalsamfunnet vårt til eit godt samfunn?» . Alle ...
Les meir..

Turistsesongen i Vangskyrkja/The tourist season in Vangskyrkja (Voss church)

Turistsesongen i Vangskyrkja/The tourist season in Vangskyrkja (Voss church)
Sommaren 2019 vert Vangskyrkja open for besøk og omvising i perioden 18. juni - 17. august. // The church will be open to visitors and guided tours between june 18th and august 17th. Opningstid...
Les meir..

Sommarkonsertar i Vangskyrkja

Sommarkonsertar i Vangskyrkja
Me samarbeider også dette året med stiftinga Musica Nord i Bergen. Dei 3 konsertane dette gjeld er på dato 24.07., 07.08. og 14.08. Teknisk arrangør er Voss sokn. Kunstnarleg ansvarleg er Mag...
Les meir..

Konfirmant 2020?

Konfirmant 2020?
I desse tider sender me brosjyre om konfirmansjon i dei ulike kyrkjene på Voss ut til medlemer og tilhøyrande ungdomar som skal byrja i niande klasse til hausten.
Les meir..

Vossakyrkjemessa 26. mai 2019 - "..med eit Fadervår i pakt"

Vossakyrkjemessa 26. mai 2019 - "..med eit Fadervår i pakt"
Det er mai. Det er fint ver, om enn litt kaldt i år, og Vossakyrkjemesse tid. Siste helga i mai er fast for denne opplevinga i Vangskyrkja. Våren er ei fin ramme om arrangementet. Tema i år er:» …med...
Les meir..

Basar - born hjelper born!

Basar - born hjelper born!
Under mottoet "Born hjelper born" skipar barnekora til basar til inntekt for Redd barna onsdag 29. mai kl 16.30 i Vonheim. Både MiniMidiSing og Tweensing er med, og det vert kafè, loddsal og underhal...
Les meir..

Vil du reise på pilegrimstur til Irland?

Vil du reise på pilegrimstur til Irland?
Bjørgvin bispedømme og Travelnet i samarbeid med den norske ambassaden i Irland, arrangerer tur til Irland 30. september - 5. oktober 2019.
Les meir..

Vallister, Kyrkjevalet 2019

Vallister, Kyrkjevalet 2019
Etter valreglane skal vallister leggjast ut til offentleg ettersyn før dei er endeleg godkjende. Nominasjonsnemndene er i innspurten med arbeidet, og fleire av listene er klare. Etterkvart som dei ve...
Les meir..

T7 Borna sin påskefest for Voss og Raundalen sokn

T7 Borna sin påskefest for Voss og Raundalen sokn
No har me sendt ut invitasjonar til T7- Borna sin påskefest, for Voss og Raundalen sokn, som finn stad i Vangskyrkja sundag 28. april kl 09:30. Invitasjonen vert sendt til alle born fødd i 2012 og ...
Les meir..

Ledig stilling, kantor i 100%

Ledig stilling, kantor i 100%
Det er ledig 100 % fast stilling som kantor i Voss kyrkjelege fellesråd med tiltreding 01.06.2019 (eller etter avtale). 
Les meir..

T7 - Påskefest

T7 - Påskefest
Sundag 7. april startar me påskefeiringa litt i forkant. Denne dagen er det trusopplæringsdag for sjuåringar i Granvin kyrkje, Evanger kyrkje og Vinje kyrkje. Klikker du deg vidare finn du invitasjon...
Les meir..

Konsert med Refleks Ten Sing

Konsert med Refleks Ten Sing
Refleks Ten Sing inviterer til konsert torsdag 4. og fredag 5. april. Kl. 19:00 kan du koma og sjå noko av alt et dei 80 ungdomane i Refleks har gjort i løpet av dette skuleåret.  
Les meir..

Konfirmant 2020

Konfirmant 2020
Informasjon om konfirmasjonsdatoar 2020, informasjonsmøte og litt om korleis ein melder seg på finn du her .
Les meir..

T8 Tårnagent for Oppheim og Vinje sokn

T8 Tårnagent for Oppheim og Vinje sokn
Me har sendt ut invitasjonar til T8- Tårnagent, for Oppheim og Vinje sokn, som finn stad i Oppheim kyrkje fredag 29. mars kl 17:00-20:00. Invitasjonen vert sendt til alle born fødd i 2011, som er d...
Les meir..

T8 Tårnagentdag for Voss og Raundalen sokn

T8 Tårnagentdag for Voss og Raundalen sokn
No har me sendt ut invitasjonar til T8- Tårnagent for Voss og Raundalen sokn som finn stad i Vangskyrkja og i Kyrkjetunet 18. mars kl 09:00-15:30. Invitasjonen er sendt til alle born fødd i 2011 og...
Les meir..

T2 Krølletreff for Oppheim og Vinje sokn

T2 Krølletreff for Oppheim og Vinje sokn
No sender me ut invitasjonar til T2- Krølletreff for Oppheim og Vinje sokn som finn stad i Oppheim kyrkje søndag 17.mars. Me startar kl. 10:30, og deltek på gudsteneste kl. 11:00. Invitasjonen vert...
Les meir..

T10 Kristuskransen, Oppheim og Vinje sokn

T10 Kristuskransen, Oppheim og Vinje sokn
Onsdag 06. februar er alle tiåringar (fødd 2009) i Oppheim og Vinje sokn, inviterte til Vinje kyrkje for å verte meir kjende med den nydelege Kristuskransen. Borna skal få lage sin eigen Kristuskrans...
Les meir..

T10 Voss og Raundalen sokn

T10 Voss og Raundalen sokn
Måndag 04. februar er alle tiåringar (fødd 2009) i Voss og Raundalen sokn, inviterte til Vangskyrkja for å verte meir kjende med den nydelege Kristuskransen. Borna skal få lage sin eigen Kristuskrans...
Les meir..

Tomt til sals, Rekvesvegen - Voss/Bulken

Tomt til sals, Rekvesvegen - Voss/Bulken
Voss kyrkjelege fellesråd har lagt ut for sal ei tomt i Rekvesvegen på Bulken. Fylg linken for meir informasjon Ta kontakt med advokat Nils O. Lid for spørsmål: 901 36 496.
Les meir..
15. september 2019 | Logg inn | Copyright 2019 Voss kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando