Diakoni
Diakoni er kyrkja si mellommenneskelege omsorg og sitt fellesskapsbyggjande arbeid.
Me ynskjer å ha eit synleg og tilgjengeleg kyrkjeleg omsorgsarbeid for dei som treng det - når dei treng det.

Diakonen må vera vaken for dei endringane som skjer i samfunnet med nye behov og utfordringar. Me ynskjer ein diakoni som er tilstades der menneske har det vanskeleg, og slik synleggjera evangeliet.

Diakoni er ikkje berre dei tiltaka som er organisert. Det blir gjort mykje godt diakonalt arbeid, uorganisert og i det stille. Kyrkja vil ha ein oppmuntrande funksjon i dette. Samstundes har me organisert diakonale tiltak m.a. innafor desse områda.

Diakonen er ein å snakka med i alle slags situasjonar, og diakonen har teieplikt.

Tilbod på Voss:
- for ungdom
- besøkstenesta
- kyrkjebenken, samtale og heimebesøk
- sorggruppe
- kyrkjeskyss og eldretreff
- friviljugeKontakt: Diakon Sigrid Djukastein Mala
Telefon: 56 52 38 80/47 84 91 34 eller E-post:
diakon@voss.kyrkja.no

Nettkirken.no
Kirkelig ressurssenter
Kirkens SOS

Kyrkja si besøksteneste

Kyrkja si besøksteneste

Kyrkja si besøksteneste for alle i Voss kommune treng no fleire besøkvener/besøkara. Det er mange som ynskjer å få ein besøksven/besøkar og for å klare å dekka dette behovet treng me DEG til å væra besøksven/besøkar.

Ynskjer du å få besøk, nokon å gå ein tur med eller hjelp til handleturen med meir. 

Ta kontakt med diakon Sigrid Djukastein Mala tlf. 478 49 134, eller e-post diakon@voss.kyrkja.no.

Klikk her for å laste ned brosjyre.
 

Les meir..

 
23. august 2017 | Logg inn | Copyright 2017 Voss kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando