Friviljuge

Me treng fleire friviljuge som kan gjera ein innsats i diakoniarbeidet.


-
Kan du tenkja deg å verta ein besøksven? Som besøksven får du eit menneske du er heim til fast, på besøk,  kanskje gå ein liten tur ut?

- K
an du tenkje deg å tilby kyrkjeskyss?

- Er du ein som kunne tenke deg å dele av di tid i ungdomsarbeidet?

- Li
kar du å synge? Me treng forsongarar.

-
I nemnda for eldretreffa trengst det fleire.

Ta gjerne kontakt med kyrkjekontoret på tlf. 56 52 38 80 eller diakon Sigrid Djukastein Mala på tlf. 47 84 91 34.

20. september 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Voss kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando