Kyrkjelege handlingar

 

Dåp

Det er gjennom dåp ein vert medlem av Den Norske Kyrkja.
 

Konfirmasjon

 

Konfirmasjonsdagane i 2018:
 

  •  Raundalen: 12. mai
  •  Voss: 5. mai, 6.mai og 13. mai.
  •  Evanger: 10. mai (Helgetorsdag).
  •  Vossestrand: 20. mai (Vinje kyrkje)

Konfirmasjon heng saman med dåpen. Då lova foreldre og fadrar at borna skulle få opplæring i den kristne trua. På trusopplæringsdagane me lagar til i kyrkjene våre vert det lagt opp til undervising og opplevingar som kan styrka trua.

Les meir om konfirmasjon her.
  

Vigsel

 

Gud har innstifta ekteskapet

Den kyrkjelege delen av ekteskapsinngåinga består av skriftlesing og forbøn. Ordinerte prestar har vigselsrett på lik linje med sorenskrivar/byfogd. Det skal vere to vitner til stades ved ekteskapsinngåinga (forlovarar). Før handlinga ynskjer presten å ha ein samtale med brureparet, dette avtalast individuelt. Salmar og songar må på førehand godkjennast av forrettande prest og det musikalske stoff av organist/kantor. Ektepar som har inngått ekteskap for borgarleg myndigheit, kan sidan anmoda om kyrkja si forbøn.
Liturgi for vigsel finner du her.

  

Gravferd

 

Les meir om gravferd:

19. mars 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Voss kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando