Kontaktinformasjon ved gravferd

Voss kyrkjelege fellesråd (kyrkjekontoret og kyrkjeverja):
Besøksadresse: Uttrågata 5 (det nye Kyrkjetunet ved Vangskyrkja)
Post: Pb. 49, 5701 Voss
Telefon: 56 52 38 80   E-post:
post@voss.kyrkja.no

Vinsands gravferdsbyrå:
Adresse: Hestavangen 14, 5700 Voss
Telefon: 56 51 11 94   E-post:
firma@vinsand.no

Voss Kommune (tinghuset):
Telefon: 56 51 94 00   E-post:
post-mottak@voss.kommune.no

Sorggruppa:
Dette er ei gruppe for dei som ber på ei sorg, t.d. etter dødsfall. 
Kontaktpersoner er sokneprest Ivar Molde (99 35 31 45) eller diakon Sigrid D.Mala (47 84 91 34).

23. september 2017 | Logg inn | Copyright 2017 Voss kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando