Kyrkjekontoret

Kyrkjekontoret for Voss Kyrkjelege Fellesråd:
Besøksadresse: Uttrågata 5 (Kyrkjetunet ved Vangskyrkja)
Postadresse: Postboks 49, 5701 Voss


Telefon: 56 52 38 80 Fax: 56 52 38 81
E-post:
post.voss@kyrkja.no


Ope: kvardagar 09:00-15:00 (onsdag 10:00-15:00).
Veke 29 (15.-21. juli 2019) er kontoret stengt, men me kan kontaktast på telefon.

 
Tilsette

Tittel: 

Namn:

E-post:

Kyrkjeverje

Svein Tøsse

Assisterande kyrkjeverje

Åslaug Styve Mjånes

 

Prost for Hardanger og Voss prosti

Arild Hellesøy

Sokneprest for Voss Anders Hove

Sokneprest for Oppheim og Vinje

Cato Torsvik

Sokneprest for Evanger (kontor på Dale)

Frode Kvamsøe

Sokneprest for Ulvik og Granvin

Magnar Haaland

Diakon

Sigrid Djukastein Mala

Diakonimedarbeidar

Vetle Leksbø

Kateket

Rønnaug Eng Sjeldal

Kyrkjetenar for Voss

Thomas Harald Velsvik

Kyrkjetenar for Voss

Bengt Staffan Arvidsson

Kyrkjetenar for Oppheim og Vinje

Kjell Kristian Øyre

Kyrkjetenar for Evanger

June Mykkeltvedt

Kyrkjetenar for Raundalen

Nils Lid

Kyrkjetenar for Jordalen

Magnar Nåsen

Kantor (startar hausten 2019)

Astrid Gjestvang

Organist

Frode Raymond Vik

Organist

Ellen Marie S. Geithung

Kyrkjelydspedagog

Camilla Margareta Velsvik

Trusopplæringsmedarbeidar/kordirigent

Åshild Bøe Kharazmi

Kontormedarbeidar

Idunn Holen

Kontormedarbeidar

Lene K. Brunborg

Kyrkjenytt redaktør

Leif Arne Mosefinn

Oppsynsmann på kyrkjegardane

Hege Ukvitne

Kyrkjegardsarbeidar

Vidar Bryn

Kyrkjegardsarbeidar

Sunniva M. K. Sæterdal

Kyrkjegardsarbeidar

Asbjørn Tveit

Fellesråd og sokneråd

Fellesrådet 2015-2019:
Leiar: 
May-Ruth Nåsen Neteland (rep. Oppheim sokn)

Nestleiar: Edvard Jarle Bolstad (rep. Evanger sokn)

Sniolvur Joanesarson (rep. Voss sokn)
Knut Skiple (rep. Raundalen sokn)
Hans Erik Ringkjøb (rep. Voss kommune)

Ingvill Husdal Lillethun (rep. Vinje sokn)
Arild Hellesøy (prost)


Evanger sokneråd:
Leiar: Nora Mykkeltvedt

Voss sokneråd:
Leiar: Inger Sigh Petersen


Raundalen sokneråd:
Laiar: Nanna Nordahl

Oppheim sokneråd:
Leiar: Svanhild G. Nordanger

Vinje Sokneråd:
Leiar: Ingvill Husdal Lillethun

19. juli 2019 | Logg inn | Copyright 2019 Voss kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando