Konfirmasjon
 


Påmelding til konfirmasjonsåret 2019-2020

Påmelding til konfirmasjonstida 2019-2020 i Voss, Evanger og Raundalen

Påmeldinga opnar onsdag 5. juni kl. 14:00. Etter 15. juni kan grupper som vert fulltekna bli stengde. Du treng konfirmanten sitt fødselsnummer og klassebokstav på ungdomsskulen i tillegg til namn, adresse og mobil til konfirmanten ved påmelding. Det skal settes opp tre gruppeynskje i prioritert rekkefølgje. Klikk på overskrifta her for å koma til påmeldingsskjemaet.

 

Påmelding til konfirmasjonstida 2019-2020 i Oppheim og Vinje

Påmeldinga opnar tysdag 18. juni. Du treng konfirmanten sitt fødselsnummer i tillegg til namn, adresse, mobil til konfirmanten når du melder på.

 

Konfirmantåret på Voss

Konfirmanttida er ei tid for å tenkje nye tankar, få nye opplevingar og kanskje nye venner! Tema vi skal utforske saman, er: Kvar kjem eg frå? Kva skal eg bruke livet til? Finst Gud? Vennskap og menneskeverd. Sorg og glede. Mote og mobbing. Kjærleik, seksualitet og samliv. Miljø og rettferd. Korleis kan eg bety noko for andre? Kven er Jesus? I konfirmanttida er det tid og rom for å tenkje og stille spørsmål. Ei tid for å lære meir om Gud, om deg sjølv og om andre menneske.

Ordet konfirmasjon kan bety både «å stadfeste» og «å gjere sterk». Konfirmasjonshandlinga er ei forbønshandling der vi ber Gud om å velsigne og styrkje kvar enkelt konfirmant. Det krevst ingen vedkjenning frå konfirmanten. Det viktigaste med konfirmanttida er å bli betre kjend med den kristne trua, der Gud seier ja til oss og vil vere ein del av livet vårt.​

Konfirmasjonstida er for alle som ynskjer å vera med .Det einaste kriteriet for å verte konfirmert er at ein er døypt. Dei fleste konfirmantar vart døypte som born, men nesten kvart år har me nokre konfirmantar som ikkje er døypt. Dei fleste av dei vel å la seg døype før konfirmasjonen. Nokre ungdomar vel å vera med i konfirmanttida, men står over sjølve konfirmasjonsdagen.

Her finn du brosjyra me har sendt til alle medlemer og tilhøyrande ungdomar.

Til høgre kan du velgje om du vil lesa meir om konfirmasjon på Voss, Evanger og i Raundalen eller på Vinje og Oppheim. Der kjem praktisk informasjon om konfirmantåret når me har det klart.

 

 

Kalendar

Kontakt

Kateket Rønnaug Eng Skjeldal, e-post: rs625@kyrkja.no, mob: 95 26 20 25.

6. april 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Voss kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando