Nyheter

Her finn de lysbileta frå foreldremøtet onsdag 3. april.

 

Her finn du informasjonsarket om gruppefotografering av konfirmantane. Dette gjeld Evanger og Voss.

Konfirmantåret på Voss

 

Konfirmanttida er ei tid for å tenkje nye tankar, få nye opplevingar og kanskje nye venner! Tema vi skal utforske saman, er: Kvar kjem eg frå? Kva skal eg bruke livet til? Finst Gud? Vennskap og menneskeverd. Sorg og glede. Mote og mobbing. Kjærleik, seksualitet og samliv. Miljø og rettferd. Korleis kan eg bety noko for andre? Kven er Jesus? I konfirmanttida er det tid og rom for å tenkje og stille spørsmål. Ei tid for å lære meir om Gud, om deg sjølv og om andre menneske.

 

Ordet konfirmasjon kan bety både «å stadfeste» og «å gjere sterk». Konfirmasjonshandlinga er ei forbønshandling der vi ber Gud om å velsigne og styrkje kvar enkelt konfirmant. Det krevst ingen vedkjenning frå konfirmanten. Det viktigaste med konfirmanttida er å bli betre kjend med den kristne trua, der Gud seier ja til oss og vil vere ein del av livet vårt.​

 

Konfirmasjonstida er for alle som ynskjer å vera med .Det einaste kriteriet for å verte konfirmert er at ein er døypt. Dei aller fleste konfirmantar vart døypte som born. Nesten kvart år har me nokre konfirmantar som ikkje er døypt og dei fleste av dei vel å la seg døype før konfirmasjonen. Nokre ungdomar vel å vera med i konfirmanttida, men står over sjølve konfirmasjonsdagen.

 

Til høgre kan du velgje om du vil lesa meir om konfirmasjon på Voss, Evanger og i Raundalen eller på Oppheim og Vinje. 

 

 

Kalendar

Kontakt

Kateket Rønnaug Eng Skjeldal, e-post: kateket@voss.kyrkja.no, mob: 95 26 20 25.

18. april 2019 | Logg inn | Copyright 2019 Voss kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando