Undervisningsopplegg

I det sommareferien starta for skuleelevane hadde me 122 konfirmantar meldt inn.

På grunn av påmeldinga har me endra litt på gruppene. Me greier å få til tre KRIK-grupper. Gruppe 1 (Kjersti er leiar) består av konfirmantar i B- og F-klassen. Gruppe 2 har konfirmantar frå A- og D- klassen. Gruppe tre har konfirmantar frå C- og E-klassen. Rønnaug vert hovudleiar for gruppe 2 og 3. 

Det vert berre ei Alpha-gruppe, på tysdagar. Misjon- og hobbygruppa går ut sidan det var så få som hadde meldt seg der.

Dei som ikkje fekk plass på første ønsket sitt er fordelt på dei andre gruppene etter kva dei hadde som andre ynskje.

Her kjem det informasjon om undervisningsopplegget i dei ulike gruppene etter kvart som det vert klart.

GOLF

KRIK, gruppe 1. Klasse B og F

KRIK, gruppe 2 (klasse A og D) og gruppe 3 (klasse C og E) Ny info om overnattingsturen. Også sendt på e-post fredag 20. oktober.

Refleks oppstart torsdag 24. august. Møt i Vonheim kl. 17:00. Øvinga startar kl. 18:00 og er slutt kl. 21:00.

Video, quiz og Bibel


Oversikt over felles arrangement for konfirmantane finn du her (revidert utgåve).

Konfirmantposten sent ut i august finn du her.

 

Info om konfirmanttur til
Helgatun
finn de her.

 

 

 

 

Voss. Evanger og Raundalen

Invitasjon til konfirmasjon 2018, Voss, Evanger, Raundalen

No er det tid for å tenke på om ein vil vera konfirmant i kyrkja i 2018.

Det vert T14 med ein smakebit på konfirmansjonsopplegget og informasjon om konfirmanttida ONSDAG 31. mai. Anten ein vil konfirmerast på Evanger, i Raundalen eller Voss møtes me slik i Vangskyrkja:

Kl. 15:00: A-, B- og C- klassen.

Kl. 16:00: D-, E- og F-klassen.

Kl. 17:00: Alle ungdomane og foreldre/føresette som vil høyra meir om konfirmantopplegget.

Om oppsett tid ikkje passar, går det greit å byte tidspunkt.

Påmeldinga opnar torsdag 1. juni. Me håper dei fleste greier å melde seg på innan 20. juni.

Brosjyra som er sendt i posten til alle me har i medlemsregisteret vårt finn du òg her.

Konfirmasjon 2018

Vangskyrkja

Dag Tid  
Laurdag 5. mai kl. 10:00 A-klassen
  kl. 12:00 B-klassen
Sundag 6. mai kl. 10:00 D-klassen
  kl. 12:00 F-klassen
Sundag 13. mai kl. 10:00 E-klassen
  kl. 12:00 C-klassen

  

 

Evanger kyrkje

Dag Tid  
Helgetorsdag, 10. mai kl. 11:00  

Raundalskyrkja

Dag Tid  
Laurdag 12. mai   Kl. 11:00  

 

Kontakt

Kateket Rønnaug Eng Skjeldal, e-post: kateket@voss.kyrkja.no, mob: 95 26 20 25.
Prest Kjersti Brakestad Boge, e-post:
kapellan@voss.kyrkja.no, mob: 95 26 20 22.
Diakon Sigrid Djukastein Mala, e-post:
diakon@voss.kyrkja.no, mob: 47 84 91 34.

19. mars 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Voss kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando