06.04.2020: Jes 56,1-8

1 Så sier Herren:
          Ta vare på det som er rett,
          gjør det som er rettferdig!
          Min frelse er nær, den skal komme,
          og min rettferdighet, den skal åpenbares.
          
   
...


Kilde: www.bibel.no