29.02.2020: Jona 3,3-10

3 Jona sto opp og gikk til Ninive, slik Herren hadde sagt. Men Ninive var en stor by for Gud, tre dagsreiser lang. ...


Kilde: www.bibel.no