Andakt Skjærtorsdag


Sundagspreika til Skjærtorsdag er skriven av Bengt Arvidsson, prestevikar i Granvin.
Tekstane for palmesundag og resten av påska finn du her: Tekstane for kyrkjeåret
Inne på Bibel.no kan du lese frå heile bibelen, du kan lese ord for dagen, og finne bibelvers som passer for kva ein kjenner på og bêr på.

Her er også påskehefte me har laga på Voss, med tekstar, spørsmål til ettertanke og refleksjon, og salmar for påskeveka: PÅSKEHEFTET

 

«Uaktoriserte personer har tilgang»

Når du vill markere att kun specielle personer har tillgang, henger du opp ett skilt der det står «Kun Aktoriserte personer har tillgang». Signalet er helt tydligt før folk flest. Vend deg om og gå tilbake, hit men ikke lengre!

Noen annen har sagt at øver nattverdsbordet «henger ett annet skilt»: Uaktorisete personer har tillgang! Her er ikke spørsmålet om vad du har gjort (høy/lav, svenske/nordman eller Vossing/Bergensare) før att førtjene brød og vin; Herrens lekam og blod. Om du førstår vad du må gjøre? Om du husket passordet/koden? Signalet er att vi alle er velkommen i nattverden. I nattverden er det ikke deg eller meg som sies å være døråpnaren, men Gud som har handlet og fortsetter og handle.

Spørsmålet mange stiller seg er: Er eg verdig nok til å vere der? Poenget er ikke å markere grenser men att fokusere på det som er sentrum før nattverden.

Når presten sier «Kom for alt er gjort ferdig» så tror jag det er Jesus Kristus som sjølv sier «Kom nå!»
Nå er du velkommen hit, her finns det du trenger før att leve. Kom og spis, kom og drikk! Jeg tror Jesus mener att nå er det på tide å spise og drikke som vi er, og som vi alltid er!

Vi møtes ofte i kyrkjaen før nattverd mens dyrene på savannen møtes runt vannhulet. Uten denne mulighet ville dyrene gå til grunne. Det er det samme vannhullet som gjelder venn som fiende, løver som antiloper. Vanligvis gjelder tørsten, den som slukkes av vannhullet, en tørst som ikke kan slukkes på annen måte en der på den plass der vannet finns.

I nattverden kan du motta Jesu lekam og blod og på denne måte si et ja til Gud, et ja til deg sjølv alle andre rundt nattverdsbordet. Et ja til livet og et ja til felleskap med Gud!

Nattverden er også et tegn på delning, et mønster for livet, at når eg tar imot en del av brødet som en del av ett større brød/lekam, førstår eg vad som er vårt daglege brød. Intensjonen er ikke å samle, men dele og vidarføre.

I mange kirkjer spesielt i gamle kyrkjer, er alterringen foran alteret en halvsirkel. Alterringen er en del av en hel sirkel som fortsetter og lukkes igjen utanfor kyrkjeveggene. Sirkelen forbinder oss med andre steder og andre tider og minner oss om nattverden som et felleskap med kristne over hele verden, et felleskap som inkluderer de som døde for oss og de som kommer etter oss. Der eg faller på kne har andre mottat nattverdens gaver før meg, og der vil andre motta disse gavene når eg ikke bor her lengre.

Dette er Jesu lekam. Dette er Jesu blod.
La disse ordene følge deg når du går vidare i ditt liv.

AMEN

Herrens velsignelse og en en god påskehøytid ønskes deg/dere!

Dagens bøn Skjærtorsdag: 
Herre Jesus Kristus,
du gav deg sjølv til soning for syndene våre og innbyd oss til ditt heilage måltid.
Vi bed deg:
Samein oss med deg i brødet og vinen. Ver oss nær sjølv når vi sviktar,
og lat oss med heile di kyrkje samlast hos deg i ditt fullenda rike,
du som med din Far og Den heilage ande lever og råder,
éin sann Gud frå æve til æve.
Amen.

Takkoffer:
Takkofferet i Vangskyrkja går i dag til Kirkens bymisjon, bruk VIPPS 505877
Takkofferet i Granvin går i dag til Helgatun, bruk VIPPS 530947
Takkofferet i Vinje skulle gått til Helgatun, bruk VIPPS 509236

Tilbake