Referat frå digitalt informasjonsmøte om konfirmasjon 2022


Klikk på lenka under her så kjem du til referat frå informasjonsmøtet me hadde digitalt onsdag 26. mai. 

 

Tilbake