Me startar samtalegruppe - velkomne til informasjonskveld


Velkomen til informasjonskveld for pensjonistar, eldre – oss «godt vaksne»

 

Foto: Alex Blajan, unsplash.com

Kyrkja ynskjer starta opp med samtalegrupper på nyåret og inviterar no til ein informasjonskveld.

Er du ein som likar å lytta til andre, og og å dela nokre av livets tankar og erfaringar?

Då kan dette tilbodet vere noko for deg! Denne kvelden vil du få nærare informasjon om tilbodet. 

Velkomne i Prestegarden på Voss måndag 22.nov. kl.18.00.

Tilbake