Sommarkonsert 5. august kl 14:00


FRÅ GRIEG TIL BEATLES

 

Akustisk gitar er eitt av dei mest anvendelege instrument i musikkens verd. Den har alle harmoniske eigenskapar som et piano og kan samtidig utføre ein varm, heftig og lidenskapeleg tone. Set to gitarar saman, for ikkje å nemne to eminente utøvarar, legg til eit program med så brei spennvidde som vist under, og du kan sjå frem til ei stor oppleving!

Kristina Vårlid, gitar
Tormund Blikra Vea. gitar

PROGRAM
J. LENNON/P. MCCARTNEY Beatlerianas (arr. Leo Brouwer)
A. PIAZZOLLA (1921-1992) Tango suite
C. FRANCK (1822-1890) Prélude, Fugue et Variation, Op 18
E. GRIEG (1843-1907) Holberg Suite, Op 40
E. GRANADOS (1867-1916) Oriental
M. DE FALLA (1876-1946) La Vida Breve

 

Me gjer merksam på at av smittevernhensyn er me pålagde å registrere namn og telefonnummer til alle som kjem på konsert. Informasjonen vert teke vare på i 10 dagar før den vert makulert. Smittevernreglar avgrensar også kor mange tilhøyrarar det vert plass til. 

Tilbake