T5 - jolekrubbeverkstad


Her finn du link til filmen med forteljinga om den aller første jula og forklaring til korleis de lagar krubba.

 

Om de vil mala himmelen blå, er det lurt å starte med det, slik at den kan tørke medan de kler figurane.

Her finn de filmen

Tilbake