Saksdokumenter til årsmøte for Voss sokn 2.mai


Etter gudstenesta 2.mai er det planalgt soknemøte for Voss sokn. Dette er soknet sitt årsmøte.
 

 

 

På soknemøtet vil årsmelding bli presentert, og me legg fram reknskapen, med revisorberetning. 

Det som er spesielt dette året er at me også skal behandle ny grunnordning, også kalla liturgi, gudstenestene for Voss sokn. Liturgien er gangen i gudstenesta. 
Sokneårdet har vedteke ny grunnordnings for gudstenestene våre, og denne skal oversendast biskopen til godkjenning. 
Før dette skal soknemøtet ha mogeleg til å uttale seg om liturgien. Ved behov, kan denne uttala bli lagt ved når ny grunnordning blir sendt til biskopen.

Sakspapira blir lagt fram i fysisk format til gudstenesta 2.mai, men kan og lastast ned her. Trykk på namnet for å laste ned dokumentet:
Årsmelding 2020
Rekneskap 2020, med noter
Revisorberetning
Budsjett for 2021

Liturgiar: 
Gudsteneste med nattverd
Gudsteneste med dåp og nattverd
Gudsteneste med dåp

Tilbake