Tilbod til vaksne


I kyrkjelydane våre har me mange tilbod til vaksne og eldre, t.d. innanfor diakoni og kyrkjemusikk. Me har mange flotte friviljuge medarbeidarar som gjer det mogleg å drive ulike aktivitetar for både born og vaksne. 

Under ser du dei aktuelle tilboda, og du kan lese meir om diakoni og kyrkjemusikk. 

Me tek gjerne imot innspel til kva me kan gjere betre for dei vaksne.