Føremiddagstreff i Raundalen


Kvar 2. onsdag i månaden gjennom heile året vert det invitert til føremiddagstreff i Raundalskyrkja.

Treffa føregår i Kyrkjekjellaren kl.11.00-13.30.

Dette er eit sosialt og kulturelt tiltak for bygda sine eldre, der me samlast og har ulike kulturelle innslag, konkurranse, allsong, ei kort andakt og felles lunsj.

Tilbake