Tilbod til born og unge


Born og unge har ein sentral plass i kyrkja vår. Me har som mål å gje gode tilbod til alle alderstrinn og grupper.