T-dagar for alle sokn i Voss


Det skjer mykje i kyrkjene våre. Bli med på T-dagane. Me har det kjempekjekt i lag! Her finn de informasjon og invitasjonar om dei T-dagane som nærmar seg. Hjarteleg velkomne!

Har de spørsmål så er de velkomne til å kontakte oss:

  • Voss Kyrkjekontor: 56523880/ post.voss@kyrkja.no
  • Kyrkjelydspedagog Camilla Velsvik: 995 18 194/ cs222@kyrkja.no

Kalendar over alle T-dagane me har tidfesta, finn du via denne linken: KALENDAR - T-DAGAR

All trusopplæring er for alle, også dei som ikkje er medlemmar. Trusopplæringa er gratis!

 

T14 for Voss, Raundalen og Evanger og Bolstad sokn: "Konfirmasjonsførebuing". Tysdag 21. mai kl. 15:00 i Vangskyrkja. Informasjonshefte kjem i posten

T9 for Voss sokn: "På sporet av Heilag Olav". Laurdag 25. mai, kl. 12:00 utanfor Kyrkjetunet. Invitasjon finn de her. Påmelding her.

 

Tilbake