T-dagar for alle sokn i Voss


I haust skjer det mykje kjekt i kyrkjene våre! Me er godt i gang, og har det kjempekjekt i lag! Her finn de invitasjonar og informasjon om dei T-dagane som nærmar seg. Hjarteleg velkomne!

Sjå elles kalendaren for andre T-dagar i haust.

T1 "Babysong". Babysong på Voss er kurs som går over 6-7 samlingar. Det er ingen krav til songprestasjon, og terskelen for å koma på babysong skal vera låg. Me serverer lunsj.

  • T1 "Babysong" for Voss, Granvin, Raundalen og Evanger og Bolstad sokn, Oppstart 29. aug. kl. 10:30-12:00 eller 11:30- 13:00. I Vangskyrkja. Invitasjon finn de her
  • T1 "Babysong" for Oppheim og Vinje sokn, Oppstart 31. aug. kl. 10:30-12:00. I Kyrkjestova på Oppheim. Invitasjon finn de her

 

T11 "Lys vaken" Er du 11 år og er sikker på at du klarer å halde deg vaken heilt til kl. 23? Eller kjenner du nokon som er 11 år? Denne fredagskvelden er 11-åringane inviterte til Oppheim kyrkje. Me undrar oss over kva det vil seia å vere lys vaken. Lys vaken for Gud og for kvarandre. Det vert stasjonar med ulike oppgåver, me skal lære Lys vaken- songen, me skal kose oss med pizza, me skal ha quiz i lag og mykje meir. På slutten av kvelden vert føresette inviterte til å sjå litt av det me har opplevd. 

T11 "Lys vaken" for Oppheim og Vinje sokn, 27. okt. kl. 19-23. I Oppheim kyrkje.

 

All trusopplæring er for alle, også dei som ikkje er medlemmar. Trusopplæringa er gratis!

Info om påmelding til alle T-dagar finn de her 

Tilbake