Me vil vere her for deg, også i koronakrisa


Kontakt oss på telefon, epost eller via facebook. Det er viktig for oss å sei at kyrkja framleis er til stades og tilgjengeleg, sjølv om kyrkjekontoret har begrensa åpningstider og det ikkje er plass til like mange på gudstenestene våre.  På denne sida finn du  alle tilsette  med e-postadresse. Her kan du melde inn korleis me kan hjelpe (samtale, forbøn, hjelp til handling, ærend på apo...

Les meir

 

Me vil vere her for deg, også i koronakrisa


Kontakt oss på telefon, epost eller via facebook. Det er viktig for oss å sei at kyrkja framleis er til stades og tilgjengeleg, sjølv om kyrkjekontoret har begrensa åpningstider og det ikkje er plass til like mange på gudstenestene våre.  På denne sida finn du  alle tilsette  med e-postadresse. Her kan du melde inn korleis me kan hjelpe (samtale, forbøn, hjelp til handling, ærend på apo...

Les meir

 

Konfirmant 2021


I starten av mai sender me ut brosjyre om konfirmasjon i dei ulike kyrkjene på Voss. Denne vert sendt til medlemer og tilhøyrande ungdomar som skal byrja i niande klasse til hausten. 

Les meir

 

Konfirmant 2021


I starten av mai sender me ut brosjyre om konfirmasjon i dei ulike kyrkjene på Voss. Denne vert sendt til medlemer og tilhøyrande ungdomar som skal byrja i niande klasse til hausten. 

Les meir

 

Smitteverntiltak i gudstenester og kyrkjelege handlingar


Voss kyrkjelege fellesråd ynskjer at alle som kjem til kyrkjene våre skal kjenne seg trygge med omsyn til smitteførebygging. Me fylgjer smittevernrettleiaren, og informerer her om gjeldande retningslinjer og tiltak.

Les meir

 

Smitteverntiltak i gudstenester og kyrkjelege handlingar


Voss kyrkjelege fellesråd ynskjer at alle som kjem til kyrkjene våre skal kjenne seg trygge med omsyn til smitteførebygging. Me fylgjer smittevernrettleiaren, og informerer her om gjeldande retningslinjer og tiltak.

Les meir

 

Snart vert det gudstenester i kyrkjene att


Myndigheitene har no opna for at det kan feirast gudstenester i kyrkjene att. 

Les meir

 

Snart vert det gudstenester i kyrkjene att


Myndigheitene har no opna for at det kan feirast gudstenester i kyrkjene att. 

Les meir

 

Fasteaksjonen for Kirkens Nødhjelp


Tusen takk for innsatsen i den digitale versonen av Fasteaksjonen i 2020. Resultatet kjem mange menneske til gode. Resultatet finn du under biletet.

Les meir

 

Fasteaksjonen for Kirkens Nødhjelp


Tusen takk for innsatsen i den digitale versonen av Fasteaksjonen i 2020. Resultatet kjem mange menneske til gode. Resultatet finn du under biletet.

Les meir

 
 

Kyrkjenytt nr 6

Les meir

 

T12/13 - Movienight (Voss, Evanger, Raundalen, Granvin)

Alle tolv- og trettenåringar frå Voss, Evanger, Granvin og Raundalen er hjarteleg velkomne til filmkveld med filmen "Bruce Almighty".

Les meir

 

T4 for Oppheim og Vinje sokn

Alle fireåringar på Vossestrand er hjarteleg velkomne til gudsteneste med utdeling av barnebibel.

Les meir

 

T4 - Barnebibel for Voss sokn

Kva skjedde då heile Voss var oversvømt av vatn? Og har det verkeleg skjedd? Kan løver symje? Likar dei eigentleg vatn? Alle fireåring...

Les meir