Om brev frå kyrkjerådet til tilhøyrande medlem


I det siste har kyrkjerådet sendt ut brev til alle tilhøyrige. Fleire i våre sokn har kanskje fått brev og lurar på kvifor.

Les meir

 

Om brev frå kyrkjerådet til tilhøyrande medlem


I det siste har kyrkjerådet sendt ut brev til alle tilhøyrige. Fleire i våre sokn har kanskje fått brev og lurar på kvifor.

Les meir

 

Informasjon om koronaviruset


Me følgjer med på smittesituasjonen, sentrale tiltak og innstrammingar. Det endrar også vår kvardag.

Les meir

 

Informasjon om koronaviruset


Me følgjer med på smittesituasjonen, sentrale tiltak og innstrammingar. Det endrar også vår kvardag.

Les meir

 

Smitteverntiltak i gudstenester og kyrkjelege handlingar


Voss kyrkjelege fellesråd ynskjer at alle som kjem til kyrkjene våre skal kjenne seg trygge med omsyn til smitteførebygging. Me fylgjer smittevernrettleiaren, og informerer her om gjeldande retningslinjer og tiltak.

Les meir

 

Smitteverntiltak i gudstenester og kyrkjelege handlingar


Voss kyrkjelege fellesråd ynskjer at alle som kjem til kyrkjene våre skal kjenne seg trygge med omsyn til smitteførebygging. Me fylgjer smittevernrettleiaren, og informerer her om gjeldande retningslinjer og tiltak.

Les meir

 

Konfirmant 2021


Konfirmantåret er godt i gang no når me går inn i november dette rare året 2020. Lenger ned på denne sida finn du info om kva som skjer framover. Datoar for dei ulike gruppene får de hos gruppeleiaren. Felles program vil de finne her.

Les meir

 

Konfirmant 2021


Konfirmantåret er godt i gang no når me går inn i november dette rare året 2020. Lenger ned på denne sida finn du info om kva som skjer framover. Datoar for dei ulike gruppene får de hos gruppeleiaren. Felles program vil de finne her.

Les meir

 

Me vil vere her for deg, også i koronakrisa


Kontakt oss på telefon, epost eller via facebook. Det er viktig for oss å sei at kyrkja framleis er til stades og tilgjengeleg, sjølv om kyrkjekontoret har begrensa åpningstider og det ikkje er plass til like mange på gudstenestene våre.  På denne sida finn du  alle tilsette  med e-postadresse. Her kan du melde inn korleis me kan hjelpe (samtale, forbøn, hjelp til handling, ærend på apo...

Les meir

 

Me vil vere her for deg, også i koronakrisa


Kontakt oss på telefon, epost eller via facebook. Det er viktig for oss å sei at kyrkja framleis er til stades og tilgjengeleg, sjølv om kyrkjekontoret har begrensa åpningstider og det ikkje er plass til like mange på gudstenestene våre.  På denne sida finn du  alle tilsette  med e-postadresse. Her kan du melde inn korleis me kan hjelpe (samtale, forbøn, hjelp til handling, ærend på apo...

Les meir

 
 

Informasjon om koronaviruset

Me følgjer med på smittesituasjonen, sentrale tiltak og innstrammingar. Det endrar også vår kvardag.

Les meir

 

T4 - Barnebibel for Granvin sokn

Fireåringane i Granvin er hjarteleg velkomne til gudsteneste der dei får kvar sin barnebibel.

Les meir

 

Kyrkjenytt nr 6

Les meir

 

T12/13 - Movienight (Voss, Evanger, Raundalen, Granvin)

Alle tolv- og trettenåringar frå Voss, Evanger, Granvin og Raundalen er hjarteleg velkomne til filmkveld med filmen "Bruce Almighty".

Les meir