Velkomen tilbake til normalen


Frå laurdag 25. september gjennopnar samfunnet. Då kan me samlast utan restriksjonar. Me kan fylle kyrkjene utan å registrere alle som kjem og utan ein meter mellom folk.

Les meir

 

Velkomen tilbake til normalen


Frå laurdag 25. september gjennopnar samfunnet. Då kan me samlast utan restriksjonar. Me kan fylle kyrkjene utan å registrere alle som kjem og utan ein meter mellom folk.

Les meir

 

Gudsteneste med presentasjon av konfirmantane


Sundag 26.09.2021 vert det gudsteneste i Vangskyrkja kl. 11:00. Dei 101 konfirmantane som høyrer til Voss sokn presentert denne dagen. Gudstenesta inneheld songar med band, bøner, preike og fellesskap. Alt i løpet av ca 30 minutt.

Les meir

 

Gudsteneste med presentasjon av konfirmantane


Sundag 26.09.2021 vert det gudsteneste i Vangskyrkja kl. 11:00. Dei 101 konfirmantane som høyrer til Voss sokn presentert denne dagen. Gudstenesta inneheld songar med band, bøner, preike og fellesskap. Alt i løpet av ca 30 minutt.

Les meir

 

Samtaletilbod for godt vaksne


Me planlegg å starte opp eit samtaletilbod for godt vaksne på nyåret 2022. Me vil samlast på ettermiddag/kveldstid i Prestegarden eller i Vonheim, og det vil verta ei enkel bevertning på kvart møte. Vi vil ha eit overordna tema for kvar kveld og gruppeleiarane vil innleie og invitere til samtale.

Les meir

 

Samtaletilbod for godt vaksne


Me planlegg å starte opp eit samtaletilbod for godt vaksne på nyåret 2022. Me vil samlast på ettermiddag/kveldstid i Prestegarden eller i Vonheim, og det vil verta ei enkel bevertning på kvart møte. Vi vil ha eit overordna tema for kvar kveld og gruppeleiarane vil innleie og invitere til samtale.

Les meir

 

T3 Undretur i Vinje kyrkje


Bli med på Undretur i Vinje kyrkje 26. sept!

Les meir

 

T3 Undretur i Vinje kyrkje


Bli med på Undretur i Vinje kyrkje 26. sept!

Les meir

 

T4 Utdeling av barnebibel i Vinje kyrkje


Bli med på T4, utdeling av barnebibelen 26. sept. 2021!

Les meir

 

T4 Utdeling av barnebibel i Vinje kyrkje


Bli med på T4, utdeling av barnebibelen 26. sept. 2021!

Les meir

 
 

Velkomen tilbake til normalen

Frå laurdag 25. september gjennopnar samfunnet. Då kan me samlast utan restriksjonar. Me kan fylle kyrkjene utan å registrere alle som kjem...

Les meir

 

Misjon og Mosjon

Er du klar? Torsdag 23. september kl 16:00 går turen til Songvesåsen. 

Les meir

 

Kyrkjenytt nr 5 - 2021

Les meir

 

Seniortreff - hausten 2021

Velkomen til seniortreff i Vonheim

Les meir