Me vil vere her for deg, også i koronakrisa


Kontakt oss på telefon, epost eller via facebook. Det er viktig for oss å sei at kyrkja framleis er  til stades, sjølv om kontor og kyrkjer er stengde.  På denne sida finn du  alle tilsette  med e-postadresse. Her kan du melde inn korleis me kan hjelpe (samtale, forbøn, hjelp til handling, ærend på apotek). Ynskjer du at nokon ber for deg, eller vil du snakke med nokon, ta gjerne kontak...

Les meir

 

Me vil vere her for deg, også i koronakrisa


Kontakt oss på telefon, epost eller via facebook. Det er viktig for oss å sei at kyrkja framleis er  til stades, sjølv om kontor og kyrkjer er stengde.  På denne sida finn du  alle tilsette  med e-postadresse. Her kan du melde inn korleis me kan hjelpe (samtale, forbøn, hjelp til handling, ærend på apotek). Ynskjer du at nokon ber for deg, eller vil du snakke med nokon, ta gjerne kontak...

Les meir

 

Ein film om Kristi himmelfartsdag


Helgetorsdag. Dagen me minnast at Jesus for opp til himmelen for å vera hos Gud. Dagen då han lova å vera med oss alle dagar. Korleis kan det gå til? Klikk deg vidare så kan du sjå ein liten film me har laga om det.

Les meir

 

Ein film om Kristi himmelfartsdag


Helgetorsdag. Dagen me minnast at Jesus for opp til himmelen for å vera hos Gud. Dagen då han lova å vera med oss alle dagar. Korleis kan det gå til? Klikk deg vidare så kan du sjå ein liten film me har laga om det.

Les meir

 

Konfirmant 2021


I starten av mai sender me ut brosjyre om konfirmasjon i dei ulike kyrkjene på Voss. Denne vert sendt til medlemer og tilhøyrande ungdomar som skal byrja i niande klasse til hausten. 

Les meir

 

Konfirmant 2021


I starten av mai sender me ut brosjyre om konfirmasjon i dei ulike kyrkjene på Voss. Denne vert sendt til medlemer og tilhøyrande ungdomar som skal byrja i niande klasse til hausten. 

Les meir

 

Smitteverntiltak i gudstenester og kyrkjelege handlingar


Voss kyrkjelege fellesråd ynskjer at alle som kjem til kyrkjene våre skal kjenne seg trygge med omsyn til smitteførebygging. Me fylgjer smittevernrettleiaren, og informerer her om gjeldande retningslinjer og tiltak.

Les meir

 

Smitteverntiltak i gudstenester og kyrkjelege handlingar


Voss kyrkjelege fellesråd ynskjer at alle som kjem til kyrkjene våre skal kjenne seg trygge med omsyn til smitteførebygging. Me fylgjer smittevernrettleiaren, og informerer her om gjeldande retningslinjer og tiltak.

Les meir

 

Snart vert det gudstenester i kyrkjene att


Myndigheitene har no opna for at det kan feirast gudstenester i kyrkjene att. 

Les meir

 

Snart vert det gudstenester i kyrkjene att


Myndigheitene har no opna for at det kan feirast gudstenester i kyrkjene att. 

Les meir

 
 

Nye vedtekter for gravplassane i Voss Herad

Dei nye vedtektene for gravplassane i Voss herad er no godkjende av Bjørgvin bispedømeråd, og trer i kraft med det same.

Les meir

 

Sundagspreika 26. april - Ein Gud som er nær

Her er link til tekstane for denne sundagen: https://www.bibel.no/Nettbibelen/Kirkearets-tekster Inne på Bibel.no kan du lese frå hei...

Les meir

 

Kvardagsliv - sundagspreika 19. april

2. sundag i påsketida er det prost Arild Hellesøy som har skrive sundagspreika, til teksten om Jesus og fiskarane. 

Les meir

 

Bøn for dagen, Maria bodskapsdag

Unders Gud, du lét Son din bli menneske, unnfanga ved Den heilage ande. Vi bed deg: Gje oss slik tru som Maria hadde, og gjer oss m...

Les meir