Påmelding til T-dagar


Skjema for påmelding til T-dagar finn du når du les vidare her. Sjølvsagt kan de òg ringa oss eller senda SMS om skjemaet av ein eller annan grunn ikkje fungerer. Link til kalendar for alle tidfesta T-dagar finn du òg når du klikkar vidare.

Les meir

 

Påmelding til T-dagar


Skjema for påmelding til T-dagar finn du når du les vidare her. Sjølvsagt kan de òg ringa oss eller senda SMS om skjemaet av ein eller annan grunn ikkje fungerer. Link til kalendar for alle tidfesta T-dagar finn du òg når du klikkar vidare.

Les meir

 

T1 Babysong for Voss, Raundalen, Granvin og Evanger og Bolstad sokn og for Oppheim og Vinje sokn


Me inviterer til Babysong i Vangskyrkja (for Voss, Raundalen, Granvin og Evanger og Bolstad sokn) og i Kyrkjestova på Oppheim (for Vinje og Oppheim sokn) hausten 2022.  

Les meir

 

T1 Babysong for Voss, Raundalen, Granvin og Evanger og Bolstad sokn og for Oppheim og Vinje sokn


Me inviterer til Babysong i Vangskyrkja (for Voss, Raundalen, Granvin og Evanger og Bolstad sokn) og i Kyrkjestova på Oppheim (for Vinje og Oppheim sokn) hausten 2022.  

Les meir

 

Mini-Midi Sing


Mini-Midi Sing er barnekoret vårt. Me er så heldige å få øva i Vangskyrkja kvar onsdag kl. 17:30-18:30. Alle songglade born i alderen 4 år til og med 10 år er velkomne.   

Les meir

 

Mini-Midi Sing


Mini-Midi Sing er barnekoret vårt. Me er så heldige å få øva i Vangskyrkja kvar onsdag kl. 17:30-18:30. Alle songglade born i alderen 4 år til og med 10 år er velkomne.   

Les meir

 

Misjon og Mosjon hausten 2022


Me er klare for ein ny sesong med Misjon og Mosjon. 

Les meir

 

Misjon og Mosjon hausten 2022


Me er klare for ein ny sesong med Misjon og Mosjon. 

Les meir

 

Invitasjon til MILK - MIniLeiarKurs


MI ni L eiar K urset vårt starter opp like etter skulestart i haust. MILK er kurset for deg som byrjar i 10. klasse til hausten og som har lyst til å prøva deg som leiar i barne og ungdomsarbeidet vårt.    

Les meir

 

Invitasjon til MILK - MIniLeiarKurs


MI ni L eiar K urset vårt starter opp like etter skulestart i haust. MILK er kurset for deg som byrjar i 10. klasse til hausten og som har lyst til å prøva deg som leiar i barne og ungdomsarbeidet vårt.    

Les meir

 
 

T3 Undretur og T4 Utdeling av barnebibel for Oppheim og Vinje sokn

Me inviterer både tre- og fireåringane frå Oppheim og Vinje sokn til T-dag 25. sept. Velkomne!

Les meir

 

T9 Pilegrimstur for Oppheim og Vinje sokn

Alle niåringar frå Oppheim og Vinje sokn er hjarteleg velkomne på pilegrimstur! Me går frå Oppheim kyrkje til Vinje.

Les meir

 

Seniortreff - hausten 2022

Velkomen til seniortreff i Vonheim

Les meir

 

T3 Undretur for Voss sokn

Velkomne til T3 Undretur laurdag 10 sept. i Vangskyrkja for alle treåringar i Voss sokn!

Les meir