Me vil vere her for deg, også i koronakrisa


Kontakt oss på telefon, epost eller via facebook. Det er viktig for oss å sei at kyrkja framleis er  til stades, sjølv om kontor og kyrkjer er stengde.  På denne sida finn du  alle tilsette  med e-postadresse. Her kan du melde inn korleis me kan hjelpe (samtale, forbøn, hjelp til handling, ærend på apotek). Ynskjer du at nokon ber for deg, eller vil du snakke med nokon, ta gjerne kontak...

Les meir

 

Me vil vere her for deg, også i koronakrisa


Kontakt oss på telefon, epost eller via facebook. Det er viktig for oss å sei at kyrkja framleis er  til stades, sjølv om kontor og kyrkjer er stengde.  På denne sida finn du  alle tilsette  med e-postadresse. Her kan du melde inn korleis me kan hjelpe (samtale, forbøn, hjelp til handling, ærend på apotek). Ynskjer du at nokon ber for deg, eller vil du snakke med nokon, ta gjerne kontak...

Les meir

 

Konfirmant 2021


I starten av mai sender me ut brosjyre om konfirmasjon i dei ulike kyrkjene på Voss. Denne vert sendt til medlemer og tilhøyrande ungdomar som skal byrja i niande klasse til hausten. 

Les meir

 

Konfirmant 2021


I starten av mai sender me ut brosjyre om konfirmasjon i dei ulike kyrkjene på Voss. Denne vert sendt til medlemer og tilhøyrande ungdomar som skal byrja i niande klasse til hausten. 

Les meir

 

Smitteverntiltak i gudstenester og kyrkjelege handlingar


Voss kyrkjelege fellesråd ynskjer at alle som kjem til kyrkjene våre skal kjenne seg trygge med omsyn til smitteførebygging. Me fylgjer smittevernrettleiaren, og informerer her om gjeldande retningslinjer og tiltak.

Les meir

 

Smitteverntiltak i gudstenester og kyrkjelege handlingar


Voss kyrkjelege fellesråd ynskjer at alle som kjem til kyrkjene våre skal kjenne seg trygge med omsyn til smitteførebygging. Me fylgjer smittevernrettleiaren, og informerer her om gjeldande retningslinjer og tiltak.

Les meir

 

Snart vert det gudstenester i kyrkjene att


Myndigheitene har no opna for at det kan feirast gudstenester i kyrkjene att. 

Les meir

 

Snart vert det gudstenester i kyrkjene att


Myndigheitene har no opna for at det kan feirast gudstenester i kyrkjene att. 

Les meir

 

Fasteaksjonen for Kirkens Nødhjelp


Tusen takk for innsatsen i den digitale versonen av Fasteaksjonen i 2020. Resultatet kjem mange menneske til gode. Resultatet finn du under biletet.

Les meir

 

Fasteaksjonen for Kirkens Nødhjelp


Tusen takk for innsatsen i den digitale versonen av Fasteaksjonen i 2020. Resultatet kjem mange menneske til gode. Resultatet finn du under biletet.

Les meir

 
 

Sommarkonsert 5. august kl 14:00

FRÅ GRIEG TIL BEATLES

Les meir

 

Sommarkonsert 29. juli kl 14:00

EIN MUSIKAR - EIN CELLO

Les meir

 

Sommarkonsert 22. juli kl 14:00

KVINNELEGE SKIKKELSAR IN LIED Ein konsert av to fine artister, som, unødvendig å si, er damer med ønske å frembringe viktigheita av ...

Les meir

 

Sommarkonsert 15. juli 14:00

Sommarkonsert med Marit Kristine Risnes (sopran) og Inger-Kristine Riber (klaver). 

Les meir