Kyrkjenytt for Vossabygdene


Kyrkjenytt for Vossabygdene er sokneblad for alle sokna i Voss kyrkjelege fellesråd (Evanger, Granvin, Oppheim, Raundalen, Vinje og Voss sokneråd

Soknebladet vert sendt til alle i heradet og kjem ut 7 gonger i året, inkludert spesialutgåve Jolekveld i kyrkjelyden.

Redaksjonsnemnda består av 1 medlem frå kvart av sokneråda, samt redaktør Leiv Arne Mosefinn, som er tilsett av Voss kyrkjelege fellesråd. 

Annonseplass kan bestillast ved å ta kontakt med kyrkjekontoret eller redaktøren.
Har du tips til innhald som kan vere med i bladet er du òg velkomen til å ta kontakt!