Vossestrand Barne- og Ungdomskor


Vossestrand barne- og ungdomskor har øvingar i Vinje kyrkje kvar torsdag.

Alder: Frå 3 år til 10.trinn (me deler i alderstilpassa grupper)

Tid: 16.30-17.15 (yngste), 16.30-17.30 (eldste)

Me syng saman, det er leikar for dei yngste, me et kveldsmat i lag, deltek på konsertar og på gudstenester.

Alle er hjarteleg velkomne og tilbodet er gratis.

Påmelding til Ellen Marie Selland Geithung på telefon 98 06 45 94.

Tilbake