Heimebesøk


Om du av ulike årsaker ynskjer få heimebesøk, er det berre å ta kontakt med diakon Sigrid D. Mala eller ein annan av våre tilsette.

Tilbake