Voss Kyrkjeakademi


Voss kyrkjeakademi er ikkje direkte underlagt vår verksemd, men er del av ein landsdekkjande sjølvstendig organisasjon, Norske kirkeakademier. Me har likevel eit tett og godt samarbeid.

Du kan lese meir om verksemda og aktivitetane til Voss kyrkjeakademi her.

Tilbake