Bibelgrupper


 

Me har ikkje bibelgrupper i regi av vårt arbeid no.
Dersom du ønskjer å bli med i ei bibelgruppe kan du kontakte kyrkjekontoret, som kan setje deg opp på ei liste. 

Tilbake