Bibelgrupper


Voss sokn har fleire bibelgrupper. Nokre har vore saman i fleire år, mens andre gruppe er nye.

Det startar opp ei bibelgruppe i Kyrkjetunet måndag 7. november kl. 19.30-21.00. Me møtast ca to gonger i månaden.

Om du ønsker å vera med i ei bibelgruppe, eller kjenner nokon som du trur kan ha glede av det, ta kontakt med Anja eller Hans-Christian som vil finne ei gruppe som passar for deg.

Kontaktinfo:
Anja Kristin Slåtten, diakonimedarbeidar: as257@kyrkja.no og tlf. 41 70 49 58
Hans-Christian Küspert, sokneprest på Voss: hk782@kyrkja.no og tlf. 95 45 05 72

Tilbake