Bibelgrupper


 

Me har ikkje bibelgrupper i regi av vårt arbeid no.
Dersom du ønskjer å bli med i ei bibelgruppe kan du kontakte kyrkjekontoret på e-post post.voss@kyrkja.no eller telefon 56 52 38 80, som kan setje deg opp på ei liste.

Tilbake