Eldretreff i Evanger og Bolstad sokn


Det vert skipa til eldretreff nokre gonger pr sesong (haust og vår) i bedehuset på Evanger.

 

Treffa føregår i 1. etg., torsdagar kl.11.00, og dei vert annonserte med plakatar i nærmiljøet og via sosiale medier.

Dette er eit sosialt og kulturelt tiltak for bygda sine eldre, der me samlast og har ulike kulturelle innslag,  allsong, ei kort andakt og matøkt.

Tilbake