Vi ynskjer friviljuge!


Utan dei friviljuge hadde det meste i kyrkja stoppa opp. Å vere friviljug er en fin måte å bruke sine evner og talent til glede for nokon andre. Er det noko du ynskjer å bidra med? Kanskje kan du noko som gjer at me kan vere kyrkje på nye måtar?

 

Bilde frå Pixabay.com

Diakonane organiserer mange frivillige, og vi ynskjer fleire.
Kva kunne du tenke deg å gjere av frivillig arbeid?

Vi veit at meir enn 60% av alle dei som ynsker å jobbe frivillig, aldri blir spurt. Det hadde vært veldig kjekt om du kunne tenke deg å jobbe frivillig i ein av kyrkjelydane på Voss.

Her er ei lita liste – kanskje noko av dette frister for ditt talent?

 • Organisere – delta på seniortreff
 • Matlaging
 • Besøke nokon som er åleine
 • Gå turar med nokon som treng følge
 • Kyrkjeskyss - køyre nokon til ulike arrangementer
 • Engasjement rundt miljø/klima
 • Engasjert i Misjon og bistand 
 • Musikk eller song 
 • Teknisk, med lyd eller bilde 
 • Vere «ringevikar» til ulike oppgåver på nokon av våre mange arrangement

Du vil få oppfølging av diakonen og me vil understreke at du sjølv vel:

 • Kor mykje du vil jobba som friviljug - til dømes 1-2 timer per veke?
 • Kor lenge du ynskjer å være med - til dømes 3 månader, 6 månader?

Høyrer gjerne frå deg!

Sigrid Djukastein Mala (diakon)
Tlf: 47849134
E-post: Sm435@kyrkja.no

 

 

Tilbake