Vi ynskjer friviljuge!


Utan dei friviljuge hadde det meste i kyrkja stoppa opp. Å vere friviljug er en fin måte å bruke sine evner og talent til glede for nokon andre. Er det noko du ynskjer å bidra med? Kanskje kan du noko som gjer at me kan vere kyrkje på nye måtar?

Diakonane organiserer mange frivillige, og vi ynskjer fleire.
Kva kunne du tenke deg å gjere av frivillig arbeid?

Vi veit at meir enn 60% av alle dei som ynsker å jobbe frivillig, aldri blir spurt. Det hadde vært veldig kjekt om du kunne tenke deg å jobbe frivillig i ein av kyrkjelydane på Voss.

Her er ei lita liste – kanskje noko av dette frister for ditt talent?

 • Organisere – delta på seniortreff
 • Matlaging
 • Besøke nokon som er åleine
 • Gå turar med nokon som treng følge
 • Kyrkjeskyss - køyre nokon til ulike arrangementer
 • Engasjement rundt miljø/klima
 • Engasjert i Misjon og bistand 
 • Musikk eller song 
 • Teknisk, med lyd eller bilde 
 • Vere «ringevikar» til ulike oppgåver på nokon av våre mange arrangement

Du vil få oppfølging av diakonen og me vil understreke at du sjølv vel:

 • Kor mykje du vil jobba som friviljug - til dømes 1-2 timer per veke?
 • Kor lenge du ynskjer å være med - til dømes 3 månader, 6 månader?

Høyrer gjerne frå deg!

Sigrid Djukastein Mala (diakon)
Tlf: 47849134
E-post: Sm435@kyrkja.no

 

 

Tilbake