Grøn kyrkjelyd, Voss sokn


Voss sokneråd har vedteke at Voss sokn skal vere Grøn kyrkjelyd

Er du interessert i klima, miljø og rettferd, og verne om skaparverket? Så har kyrkjelyden ei nemnd som arbeidar med tematikken! Td. Rettferdig handel.. Ta kontakt om du ynskjer å engasjere deg i dette arbeidet!

Tilbake